Vijest

VSTV ne vidi potrebu za angažovanjem dodatnih sudija i tužilaca za rad na predmetima ratnih zločina

23. Juna 2021.15:50
Tokom prvog dana sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) članovi su donijeli zaključak da ne postoji potreba za angažovanjem dodatnih sudija i tužilaca za rad na predmetima ratnih zločina, te su dali saglasnost za spajanje dva odjela Državnog tužilaštva.

VSTV
Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV). Foto: BIRN BiH

Na sjednici VSTV-a razmatrana je analiza pravnog okvira o omjeru sudija i tužilaca za rad na predmetima ratnih zločina, a u skladu s Revidiranom strategijom za rad na ovim predmetima. Zaključeno je da ne postoji potreba za dodatnim angažovanjem sudija i tužilaca.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine od početka 2021. godine podiglo je svega dvije, a tokom cijele prethodne godine ukupno 16 optužnica za ratne zločine.

U drugom dijelu zaključka po ovoj tački dnevnog reda analizirane su informacije sudova i tužilaštava u pogledu ljudskih resursa za drugo osoblje i tehničkih kapaciteta. Zaključeno je da rukovodioci pravosudnih institucija posvete posebnu pažnju i proaktivnu ulogu s ministarstvima pravde i ministarstvima finansija kako bi se obezbijedila materijalna i sredstva za dodatno osoblje.

Ova tačka dnevnog reda je, bez diskusije, usvojena.

Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH Gordana Tadić je dostavila Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, kojim se predviđeno spajanje Odjela II i Odjela III u jedan, s tim da Odjel III prestaje postojati.

Navedeno je da su predviđene određene organizacione izmjene za Odjel za ratne zločine tako što će se osnovati nekoliko odsjeka, prema preporukama iz izvještaja “Unapređenje procesuiranja predmeta ratnih zločina na državnom nivou u BiH” sutkinje Joanne Korner.

Tokom ove tačne dnevnog reda diskutovano je o šefovima odjela, gdje je navedeno kako će odjeljenjima rukovoditi dva zamjenika glavne tužiteljice te se postavljalo pitanje jesu li dva zamjenika zajednički rukovodioci.

Rečeno je da je jedna od preporuka sutkinje Korner bilo to da u odjeljenjima budu dva zamjenika.

Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) ranije je pisala o spajanju odjela kada su stručnjaci ukazali da bi novi ustroj mogao dovesti samo do poboljšanja statistike Tužilaštva, ali ne i stvarnih rezultata u borbi protiv korupcije.

Također je bez diskusije usvojen zaključak da se u cilju unapređenja rada na predmetima ratnih zločina periodično razmatra izvještaj Misije OSCE-a u BiH. Kako je navedeno, ambasadorica Misije Kathleen Kavalec je u pismu navela kako se očekuje od VSTV-a da se na sjednicama razmatraju izvještaji.

Nikola Sladoje iz Ministarstva pravde BiH članovima Vijeća je predstavio publikaciju “Vodič za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima i ekstradicijama”. Kako je rekao, u publikaciji su dati konkretni primjeri i obrasci koji bi služili za određene pravne stvari – međunarodnu pravnu pomoć, ekstradicije i transfere.

“Mislim da je prilagođen i da se kroz sadržaj može vidjeti šta se može pronaći od informacija. Ponuđeni su odgovarajući obrasci i dati su osnovni elementi koje obrasci moraju imati”, kazao je Sladoje.

Ova publikacija će biti objavljena na službenoj internet stranici VSTV-a.

Na sjednici VSTV-a usvojene su izmjene pravne definicije koja se odnosi na slučajeve korupcije na visokom nivou i organiziranog kriminala kako bi se ona dodatno pojasnila i otklonile nedoumice.

Vijeće je usvojilo i Smjernice za izvještavanje o sudskim postupcima kojima se unapređuje transparentniji i ažurniji rad sudova prema javnosti.

“Smjernice su za sudove i neobavezujuće. Sadrže određene upute – pravovremene i tačne informacije, kako osigurati način kontinuiranog informisanja, javna suđenja i snimanje uživo u sudnicima”, navela je Ana Bilić iz Odjeljenja za poboljšanje efikasnosti i kvalitet rada u sudovima.

Članovi Vijeća su usvojili i Nacrt komunikacijske strategije, koji će biti objavljen na službenoj internet stranici i proslijeđen pravosudnoj i međunarodnoj zajednici na mišljenje. Šefica kabineta VSTV-a Marjana Popović je pojasnila da će strategija biti neobavezujuća, odnosno u formi smjernica.

Kako je rekla, koliko je njoj poznato, u nadležnosti Vijeća nije propisano da izdaje instrukcije za istupanje nosilaca pravosudnih funkcija u javnosti.

“To već ide u domen etičkih kodeksa sudija i tužilaca, već su te stvari propisane. Ovaj dokument bi trebao podstaći pravosudne institucije da ojačaju svoju komunikaciju s medijima i novinarima”, dodala je Popović.

Tokom sjednice su za javnost bile zatvorene tri tačne, od kojih je jedna o zahtjevu za izuzeće glavnog disciplinskog tužioca iz disciplinskog postupka.

 

Emina Dizdarević