Suđenje

Srećko Aćimović: Tužilaštvo BiH zatražilo povećanje kazne

7. Juna 2021.12:35
Iznoseći pred Apelacionim vijećem Suda Bosne i Hercegovine žalbu na prvostepenu presudu, Državno tužilaštvo je zatražilo povećanje kazne Srećku Aćimoviću, osuđenom na devet godina zatvora zbog pomaganja u genocidu u Srebrenici, dok je Odbrana zatražila da se žalba Optužbe odbaci u cijelosti.


Srećko Aćimović (desno). Foto: BIRN BiH

Sud Bosne i Hercegovine je u oktobru 2020. prvostepeno osudio Aćimovića na devet godina zatvora zbog genocida počinjenog nad Bošnjacima iz Srebrenice.

Aćimović je proglašen krivim zbog toga što je pomagao u zatvaranju bošnjačkih muškaraca, dovezenih s područja Srebrenice, u školu u selu Roćević, nedaleko od Zvornika, te u njihovim ubistvima na obali Drine kod Kozluka.

Tužilac Ibro Bulić smatra da je Prvostepeno vijeće Suda BiH nedovoljno cijenilo otežavajuće okolnosti u činjenju krivičnog djela koje se Aćimoviću stavlja na teret, navodeći kako članovi porodice ubijenih i danas trpe psihičke i fizičke posljedice.

“Porodice još uvijek traže ostatke ubijenih”, rekao je Bulić te dodao da posebno treba naglasiti “odsutnost brige optuženog za tijela ubijenih”.

On je kazao da će zauvijek ostati nepoznato gdje su ta tijela završila nakon što su opljačkana i premještana iz masovnih grobnica.

“Zbog toga Tužilaštvo smatra da su ovo činjenice koje je Sud morao cijeniti kao otežavajuće okolnosti”, naglasio je Bulić.

On je naveo i da je Aćimovićevo ponašanje bilo veoima bitno za ljude koji su bili zatvarani u školi.
“Ubijanje je obavljeno planski, nije mogla biti samoodbrana. Zadatak je urađen na temeljit i isplaniran način”, rekao je on.

Istakao je da Aćimović nije pokazao pokajanje ni suosjećanje sa žrtvama koje su bile u sudnici, a da Sud nije dao obrazloženje kod oslobađanja optuženog troškova krivičnog postupka.

Tužilac je predložio da se kazna Aćimoviću poveća, te da on isplati troškove.

Miloš Perić, advokat Aćimovića, kazao je da Odbrana ostaje u cijelosti pri pisanoj žalbi. Kako je rekao, optuženi nije izrazio kajanje jer se branio šutnjom.

“Optuženi se branio ćutanjem, u skladu sa svojom Odbranom, ne može izraziti kajanje za ono što nije učinio”, kazao je Perić, dodavši da predlaže da se odbije žalba Tužilaštva BiH.

Perić se u žalbi osvrnuo na svjedočenje svjedoka SA-1 i S-5, govoreći da je protiv SA-1 vođen krivični postupak, dok je njegov iskaz samo djelimično potvrđen iskazom S-5. On je rekao da ova dva svjedoka nisu bila unakrsno ispitana.
Prema njemu, primjetne su razlike u optužnici i presudi, kao i protivrječnosti.

Optuženi Aćimović je na današnjem ročištu kazao da mu je bilo uskraćeno pravo na dva advokata po službenoj dužnosti, te da je tokom postupka vršen pristisak na svjedoke u ovom predmetu.

Osuđujuća presuda je “utvrđena na činjenicama koje su pogrešno utvrđene”, rekao je Aćimović.

“Tvrdim da nisam iznio nijedno naređenje vezano za municiju i kamione”, dodao je.

Apelaciono vijeće će naknadno donijeti odluku u vezi sa žalbom.