Suđenje

Pantić i ostali: Dvanaestogodišnji sin i muž ubijeni u Zaklopači

29. Aprila 2021.12:21
Na suđenju za zločin počinjen na području Milića, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pročitalo je iskaz zaštićene svjedokinje Z-3, koja je izjavila da su joj u napadu na selo Zaklopača ubijeni 12-godišnji sin i suprug.
Radomir Pantić i drugi. Foto: Sud BiH

Vijeće je čitanje iskaza ove svjedokinje, koja živi u inostranstvu, prihvatilo s obzirom na njeno zdravstveno stanje, a prijedlogu se nisu protivile ni Odbrane.

Z-3 je kazala da je visok, plav muškarac, kojeg nije poznavala, istjerao njenog supruga iz kuće i da ga je ubio desetak metara dalje. Ona je navela da su istjerani i drugi muškarci, ali da nije vidjela ko ih je ubio.

Svjedokinja je napomenula da je bilo i drugih lica, ali da su bili maskirani i da ih nije mogla prepoznati.

Odbrane su navele da bi ovu svjedokinju pitale u vezi sa iskazima zaštićenih svjedokinja Z-6 i Z-8, sa kojima su u srodstvu a koje su taj dan bile s njom.

Za učešće u ubistvima najmanje 57 bošnjačkih civila u Zaklopači 16. maja 1992. sudi se Radomiru Pantiću, Branku Joloviću, Milomiru Miloševiću, Nenadu Vukotiću i Nikoli Lošiću.

Prema optužnici, Pantić je bio načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Milićima, Milošević policajac, a ostala trojica pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS).

U nastavku suđenja saslušan je i posljednji svjedok Odbrane Pantića – Adil Osmanović iz Konjević Polja. On je rekao da se bavio ugostiteljstvom i da je u toku rata i poslije obavljao određene političke funkcije.

Kada ga je branilac Radivoje Lazarević upitao da li poznaje određenu osobu, tužiteljica Dika Omerović je kazala da se otkriva idenitet svjedoka. Predsjedavajuća Vijeća Mira Smajlović je rekla tužiteljici da je svojim komentarom ukazala da se radi o zaštićenom svjedoku. Odlučeno je da se saslušanje Osmanovića u daljem toku obavi bez prisustva javnosti.

Odbrana Pantića uložila je nekoliko materijalnih dokaza, uključujući akt po kome je istraga protiv optuženog pokrenuta 2015. – kako je naglasio branilac – 23 godine nakon događaja.

Uložena je i presuda izrečena 2010. jednom od zaštićenih svjedoka Tužilaštva. Tužiteljica je ocijenila da je presuda irelevantna, napomenuvši da je svjedok dao iskaz 2007. godine.

Nastavak suđenja je 27. maja.

 

 

Marija Taušan