Suđenje

Garić Rade: Svjedoci poznaju optuženog kao dobrog i poštenog čovjeka

13. Aprila 2021.11:06
Svjedoci Odbrane ispričali su kako su tokom rata držali linije oko Vlasenice, ali da nemaju saznanja da je optuženi Rade Garić povezan sa događajima iz optužnice na tom području.


Rade Garić. Foto: Sud BiH

Spasoje Došić je kazao da je cijeli rat proveo u jednom od 20-ak rovova na području od sela Jeftići i Klještani prema Sokolini.

On je rekao da Garića poznaje i da ga je na tom području u ratu rijetko viđao. Naveo je da je Garić bio u jedinici koja im je dolazila kao ispomoć kada je probijana linija.

Branilac Petko Pavlović ispitivao je svjedoka o povezanosti Garića sa događajima iz optužnice na tom području.

Došić je izjavio da dok je on bio na smjeni, nije vidio ni čuo da je Garić zarobio nekog Bošnjaka iz Turalića.

Kazao je da nije viđao ni dječaka bošnjačke nacionalnosti kojeg su zvali Draža, niti je čuo da ga je ubio neko iz Garićeve grupe. Svjedok nema saznanja ni da je šest ljudi pobijeno na brdu Žeželj.

Za Garića je rekao da je veliki drug i radnik.

“U selu nema čovjeka kojem nije pomogao. Ne može niko reći ružnu riječ za njega u selu”, kazao je Došić.

Optužnica tereti Garića za progon bošnjačkog stanovništva iz Vlasenice 1992. i Srebrenice 1995. godine – ubistvima, zatvaranjima, mučenjima, silovanjima, prisilnim nestancima i drugim djelima.

On je, prema optužnici, do polovine 1992. bio pripadnik rezervnog sastava policije u Vlasenici, a kasnije komandir Izviđačko-diverzantskog odjeljenja Odreda “Drinjača”, odnosno Interventnog voda Vlaseničke brigade.

Svjedok Zoran Stupar rekao je da je od maja ili juna 1992. godine bio na liniji na području Klještana. Naveo je da je bio u Odredu “Drinjača”.

On je kazao da nema saznanja o određenim zarobljenicima ni da su vođeni na radove. Naveo je da su oni sami svoj rov izgradili. Stupar je takođe naveo da nije vidio ni čuo da je Garić ili neko iz njegove grupe zarobio nekog Bošnjaka iz Turalića, kao ni da je bio neki dječak kojeg su zvali Draža.

Svjedok je rekao da je radio neke poslove na imanju kod Garića.

“Za mene je on dobar čovjek, pošten. Sve mi je uredno platio”, kazao je Stupar.

Na pitanja tužioca Predraga Tomića, svjedok je rekao da nije bio na tom području kada je bio napad na selo Turaliće. Kazao je da mu nije poznato da je komanda Garićeve jedinice bila u selu Klještani i da nije tamo išao.

Nastavak suđenja je 15. aprila.

Marija Taušan