Vijest

Usvojeni zaključci Ministarstva sigurnosti o povratku građana iz Sirije i Iraka ohrabrili porodice

4. Marta 2021.17:02
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o bosanskohercegovačkim državljanima koji se nalaze u zoni sukoba Sirije i Iraka, s ciljem njihove repatrijacije, što je, prema članovima porodica, ohrabrujuće.


Kamp Al-Hol. Foto: EPA-EFE/AHMED MARDNLI

“Informacija sadrži 14 zaključaka, čije će provođenje obezbijediti koordinirano djelovanje svih nadležnih struktura na obezbjeđenju sigurnog i humanog povratka te resocijalizacije građana BiH, žena i djece koji se još nalaze u zoni sukoba u Siriji i Iraku”, saopćeno je nakon održane sjednice Vijeća ministara.

Kako je saopćeno, koordinacioni tim će imenovati Vijeće ministara uz prijedlog Ministarstva sigurnosti u saradnji s drugim nadležnim institucijama i agencijama na svim nivoima vlasti BiH.

“Tim će uključivati predstavnike Tužilaštva BiH, državnih ministarstava vanjskih poslova, civilnih poslova i za ljudska prava i izbjeglice i pravde, te Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Federalne uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policije Brčko distrikta BiH, kao i nadležnih entitetskih i tijela Brčko distrikta BiH i kantonalnih tijela u oblasti zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja”, navedeno je.

Sva navedena tijela će biti angažovana putem Koordinacionog tijela Vlade Republike Srpske, Interresorne radne grupe Vlade Federacije BiH i Koordinacionog tijela Vlade Brčko distrikta BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma.

Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) je ranije pisala da je iz Ministarstva sigurnosti rečeno kako proces repatrijacije zahtijeva uključenje velikog broja institucija i podjelu aktivnosti i odgovornosti, i da je bilo neophodno uspostaviti pravni okvir za provođenje procesa povratka. Na ovaj proces i izradu samog dokumenta, kako je tada navedeno, dodatno je uticala pandemija koronavirusa.

O broju osoba za repatrijaciju tada iz Ministarstva sigurnosti nisu mogli govoriti, pojasnivši da će identifikaciju provoditi i spiskove sačiniti nadležne policijske agencije u BiH u saradnji s međunarodnim partnerima.

U prvoj grupi koja je organizovano, u decembru 2019. godine, stigla iz Sirije u BiH bilo je sedam muškaraca, šest žena i 12 djece.

Prije povratka grupe, iz Odsjeka za borbu protiv terorizma Ministarstva sigurnosti navodili su da se u kampovima u Siriji nalazi 50 muškaraca i isto toliko žena, ali nisu navodili koliki je ukupan broj građana odnosno djece koji se nalaze u kampovima.

Usvajanje Informacije od strane Vijeća ministara ohrabrujućim smatra Alema Dolamić, čija je sestra s djecom već četvrtu godinu u kampu u Siriji.
“Za nas porodice je jako bitno da je Vijeće ministara dalo zeleno svjetlo da se konačno počne raditi na tome. Neću da se nadam puno pa da se opet razočaram, ali mislim da je ovo ohrabrujuće, zadovoljna sam i vjerujem da će donijeti neki napredak. Ja očekujem pozitivne rezultate uskoro”, kaže Dolamić za BIRN BiH.

Ona kaže da proces povratka bh. državljana iz zaraćenih područja traje predugo i da je to ono što nju obeshrabruje, te da i dalje ima samo jednu želju, a to je da se sestra s djecom vrati kući.

“Tri godine se razvlačilo, sporo se radilo, trebalo je davno oformiti timove, mislim da ne bi ovoliko vremena žene i djeca proveli u kampovima da se to odmah na početku napravilo na državnom nivou, ali, Bože moj, ja se nadam da će se uskoro to završiti i da će se naše porodice vratiti u Bosnu”, dodaje ona.

Dolamić kaže kako društvo treba gledati na povratnike kao na državljane BiH, a ne kao na teroriste, te pokazati više humanosti i senzibiliteta prema njima, ali da je ipak na povratnicima koliko će se snaći po povratku nazad.

“Ja sam imala pozive iz socijalne službe, oni su spremni za dolazak povratnika. Mislim da ne bi trebalo biti problema, da će im ustanove koje se trebaju brinuti o njima pružiti sve potrebno, psihološku pomoć. Mi od države ne tražimo finansijsku pomoć i tome slično, mi od države tražimo samo da ih dovedu”, naglašava ona.

Zbog vrbovanja, pokušaja odlaska i boravka na sirijskom ratištu, Sud BiH je do sada pravosnažno u 19 predmeta osudio 28 osoba na ukupno 58 godina i dva mjeseca zatvora.

Azra Husarić