Suđenje

Pažin i ostali: Odbrana traži oslobađanje

3. Marta 2021.16:28
Odbrana Mile Pažina zatražila je na žalbenoj sjednici da Apelaciono vijeće donese oslobađajuću presudu za zločine u Stocu, dok je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u odgovoru na žalbu navelo da ona treba biti odbačena kao neosnovana.

This post is also available in: English

Mile Pažin i Vide Krešić. Foto: Sud BiH

Na prvostepenu presudu iz septembra prošle godine, kojom je Pažin osuđen na godinu i po zatvora za nečovječno postupanje prema jednom bošnjačkom civilu na području Stoca 1993. godine, a Vide Krešić oslobođen optužbi, žalbu je uložila samo Pažinova Odbrana, dok je Tužilaštvo u odgovoru zatražilo da se ona odbije kao neosnovana.

Odbrana Pažina je u žalbi navela da je došlo do povrede postupka, jer je prvostepenom presudom prekoračena optužba. Branilac Marko Raguž kazao je da je optuženi proglašen krivim za nečovječno postupanje, a da ga optužnica tereti za mučenje.

On je dodao da je oštećeni Admir Kaplan priznao da je bio pripadnik Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), a ne civil, kao i da u postupku nije dokazano da je zadobio povrede.

Prema Ragužu, povrede postupka dovele su do nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. On je naveo da nije dokazano da je Raguž bio komandir Civilne zaštite, a da mu je to uzeto kao otežavajuća okolnost.

Branilac je rekao da nije uzet u obzir iskaz krucijalnog svjedoka Odbrane, Bošnjaka, koji je, kako je naveo, rekao da Raguž nije učestvovao u djelu za koje je osuđen.

Prema Odbrani, najveću povredu Prvostepeno vijeće je učinilo prihvatanjem iskaza četiri svjedoka Tužilaštva u odnosu na jednu tačku optužnice, dok im za sve ostale tačke nije povjerovalo.

Tužilac Igor Dubak kazao je da se u pisanom odgovoru na žalbu osvrnuo na, kako je naveo, navodno prekoračenje optužbe, intenzitet posljedica i izjavu svjedoka “E”, za kojeg Odbrana tvrdi da je krucijalni.

Dubak je rekao da svjedok “E” potvrđuje prisustvo Pažina na licu mjesta, naguravanje optuženog i oštećenog, kao i da je vidio bajonet i pušku.

“On dodatno potkrepljuje navode svjedoka da je optuženi počinilac djela za koje je oglašen krivim”, kazao je tužilac.

Branilac Raguž je na ove navode kazao da, izgleda, on i tužilac nisu sjedili u istoj sudnici.

Apelaciono vijeće će naknadno donijeti odluku o žalbi. 

Pažin je prvostepenom presudom proglašen krivim da je, kao pripadnik Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i zapovjednik Civilne zaštite u Stocu, 14. jula 1993. nečovječno postupao prema civilu Admiru Kaplanu u Kaplan Mahali. Prvostepeno vijeće je zaključilo da je Pažin udario Kaplana bajonetom i kundakom, kao i da mu je zasjekao uho.

U nedostatku dokaza, Pažin je oslobođen pet tačaka, a Krešić dvije tačke optužnice, za odvođenje i nezakonito zatvaranje grupe civila.

Marija Taušan


This post is also available in: English