Vijest

Evropski sud presudio u korist Sanela Delića zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku

2. Marta 2021.16:09
Evropski sud za ljudska prava donio je presudu u korist Sanela Delića kojom mu je Bosna i Hercegovina dužna isplatiti više od tri hiljade eura nematerijalne štete i troškova zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku i djelotvoran pravni lijek u postupku vođenom pred Općinskim sudom u Banovićima.


Evropski sud za ljudska prava. Foto: EPA-EFE/PATRICK SEEGER

Delić je 2012. godine u Općinskom sudu u Banovićima tužio bračni par i mikrokreditnu organizaciju za povrat 1.080 konvertibilnih maraka (KM) sa zateznim kamatama i troškovima za štetu koju su mu, prema pravosnažnoj presudi iz 2007. godini, nanijeli.

Sedam godina nakon, 30. augusta 2019. godine, Općinski sud u Banovićima je donio odluku o pravilnom odgovoru na tužbu, nakon čega su u odsustvu bračnog para održana dva ročišta i izrečena presuda.

Prema presudi, koju je Kantonalni sud u Tuzli potvrdio u januaru 2020. godine, tužba je uvažena. Kako je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) potvrdio Delićev advokat Haris Salkanović, on je u međuvremenu potraživanje i naplatio.

Tokom trajanja postupka pred Općinskim sudom, Delić se žalio Ustavnom sudu BiH. Ustavni sud je žalbu odbio.

Kako se u presudi Evropskog suda navodi, dužinu postupka Ustavni sud vidi kao sistemski problem, zbog čega je 2018. godine odbio ovu i 64 druge žalbe.

“Zadnjih dvije-tri godine Ustavni sud je odbijao sve ovakve apelacije smatrajući ovo pitanje riješenim odlukom ‘Zubić i ostali’, prema kojoj je državnim organima naloženo da se riješi sistemsko kršenje prava na pravično suđenje u roku od godinu dana”, pojašnjava Salkanović za BIRN BiH.

Presudom Evropskog suda, BiH je zbog kršenja članova 6. i 13. Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji se odnose na pravo na pravično suđenje i na pravo na djelotvorni pravni lijek, Deliću dužna isplatiti 1.800 eura na ime nematerijalne štete i 1.346 eura na ime troškova i izdataka sa porezima.

 

Nermina Kuloglija-Zolj