Suđenje

Stupar i ostali: Tužilaštvo smatra da je dokazalo da su optuženi počinili zločine u Vlasenici

1. Februara 2021.16:22
Iznoseći završnu riječ, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je navelo da je tokom glavnog pretresa van svake sumnje dokazalo da su Simo Stupar i Zoran Tešić od aprila do septembra 1992. učestvovali u širokom i sistematskom napadu na bošnjačko stanovništvo i da su počinili zločin protiv čovječnosti.


Simo Stupar i Zoran Tešić. Foto: BIRN BiH

Tužilac Dževad Muratbegović je rekao da su optuženi počinili radnje iz optužnice i da su zbog položaja koji su imali znali za učinjena nedjela i da su te radnje nezakonite, čime su doprinijeli širokom i sistematičnom napadu.

Muratbegović je kazao da se napad na Vlasenicu ogledao u postojanju punktova na kojima su bili samo Srbi, zatvaranja škola, masovnih otkaza nesrpskom stanovništvu s poslova, uspostavljanjem vlasti od strane Srba, kontrolom policije i oformljavanjem logora “Sušica”.

“Postojao je jasan obrazac ponašanja, tako što je bošnjačkim licima oduzimano naoružanje, zatim napadi na sela, zatim su lica odvođena na ispitivanja, premlaćivana su i zatvarana u logoru ‘Sušica’, a mnogi od njih i ubijeni”, rekao je tužilac.

Prema Muratbegoviću, materijalni dokazi Tužilaštva i iskazi svjedoka dokazali su učešće optuženih u organizovanom i sistematskom napadu na sela u Vlasenici, te prisilnom zatvaranju, mučenju i ubijanju civila.

“Svjedokinja S-5 je govorila o zatvaranju u policijskoj stanici, kada je i vidjela optužene Tešić Zorana i Stupar Simu, govorila je kako su je priveli i premlaćivali, tada je spominjala i ostala lica koja je vidjela u stanici, a koji su učestvovali u premlaćivanju”, kazao je Muratbegović.

On je pročitao i dio iskaza drugog svjedoka, koji je pomagao svjedokinji S-5 da zaliječi rane nakon puštanja iz policijske stanice, a koji je rekao i sve što mu je S-5 ispričala da je doživjela.

“Svjedokinji S-5 treba vjerovati jer je na jasan i određen način opisala događaje privođenja, premlaćivanja, a njena je izjava potkrijepljena i izjavama drugih svjedoka”, naveo je tužilac.

On je naveo kako su svjedoci Tužilaštva van svake sumnje opisali i utvrdili identitete optuženih, način na koji su zarobljeni, događaje iz naselja Jezero, kao i zatvaranje u logor “Sušica” i dešavanja u tom objektu, u kom su bile zatočene i bebe i ljudi do 70 godina.

Muratbegović je dodao da je ubijen i Šaban Hurić, koji je bio među starijim stanovnicima i koji se pomagao štakom. Tužilac je kazao da nije “postojao nijedan osnov” za ubistvo Hurića, jer je bio civil i invalid.

“Svjedok S-6 je bio isječen, izudaran, imao je urezan krst i ‘četiri S’ na leđima, nije mogao ležati. (…) Optuženi Stupar mu je kasnije stavljao sol na ranu”, rekao je tužilac.

Tužilac je za svjedoka S-6 kazao da je bio žrtva i očevidac događaja u “Sušici”, a da ga je optuženi Stupar nakon premlaćivanja pitao za kćerku i rekao mu: “Hoćeš da te silujem?”

Stupar je sa Tešićem optužen za zločine počinjene nad bošnjačkim stanovništvom u Vlasenici. Na teret su im stavljena ubistva, zlostavljanja, mučenja, prisilni nestanci i napadi na sela. Terete se i da su u periodu od aprila do kraja septembra 1992. godine na području općine Vlasenica postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnog stanovništva za vrijeme rata.

Prema optužnici, Stupar je bio pripadnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Vlasenici, a Zoran Tešić pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS).

Završne riječi Odbrane su zakazane za posljednju sedmicu februara.

 

Azra Husarić Omerović