Suđenje

Ranko Babić i ostali: Optuženi nije mogao izdavati naredbe u bataljonu

23. Decembra 2020.18:02
Na suđenju za zločine počinjene u ljeto 1992. na području Prijedora, vještak Odbrane je iznio nalaz o Ljubijskom bataljonu te naveo da Ranko Babić nije mogao izdavati naredbe jer je bio “konsultant”.

Prijedor. Foto: BIRN BiH

Vještak vojne struke Mladen Marinković je kazao da je bataljon imao šest četa i preko 700 ljudi i da je komandant bataljona bio vojnik, a da je to nedopustivo.

Na upit Odbrane prvooptuženog Ranka Babića ko je mogao izdavati naredbe, Marinković je odgovorio da je to jedino mogao komandant bataljona.

Kako je rekao u svome nalazu sačinjenom u novembru, nije došao do saznanja da je Babić bio rasposređen u bataljonu, te je kazao da on nije imao nikakvu ulogu. Napomenuo je da Babić nije bio ovlašteni oficir i da ga vojnici nisu mogli slušati, jer im nije bio pretpostavljeni.

“Ranko Babić nije uopšte mogao nikome u bataljonu izdati naredbe”, rekao je Marinković.

On je dodao da je veoma specifična formacija Ljubijskog bataljona.

Marinković je naveo da je Babić bio “konsultant” koji je mogao da ode kada želi, te nije imao ulogu “kao što su drugi imali”.

Na ovom ročištu optuženi Babić se obratio vještaku pitanjem šta znači termin “oficir”, koji se spominje uz njegovo ime.

“Oficir znači da imate oficirski čin”, kazao je Marinković, objasnivši da bi neko imao oficirski čin, morao je proći oficirsku školu te razne obuke.

Optužnica tereti Ranka Babića, Bratislava Bilbiju i Đuru Adamovića da su u okviru širokog i sistematičnog napada na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti na području Prijedora, u svojstvu zapovjednika i pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata.

Prema Tužilaštvu BiH, optuženi su u augustu 1992. godine došli u mjesto Ljeskare, zaselak Bukvik, gdje su se nalazili civili bošnjačke nacionalnosti, te su odvojili više muškaraca, među kojima i maloljetne osobe. Nakon toga, sudjelovali su u mučenju, zlostavljanju i ubistvima civila bošnjačke nacionalnosti, od kojih su dvije žrtve ubijene u Ljeskarama, a trojica civila odvedena u nepoznatom pravcu, od kada im se gubi svaki trag.

Optuženi Babić, kao oficir i najstariji po činu, tereti se da je sudjelovao u počinjenju zločina, te da nije poduzeo mjere kako bi spriječio zločin i kaznio počinitelje, navedeno je iz Tužilaštva BiH.

Na pitanje Tužilaštva na osnovu čega je vještak zasnovao svoj nalaz, Marinković je odgovorio da je koristio dokumente koje je dobio od Suda BiH i izjave svjedoka koje je dobio od advokata prvooptuženog, te je izjave koristio “samo da se upozna”. On je rekao da je pročitao oko 30 izjava svjedoka.

Na upit koliko svjedoka, od onih čije je izjave pročitao, ima s vojnim znanjem, vještak je odgovorio da ima “kapetan Gušac”.

Tužilac Ćazim Hasanspahić je upitao vještaka da li je koristio još neke dokumente osim onih koje je dobio u naredbi Suda BiH, a Marinković je odgovorio da jeste.

Upitan od Tužilaštva zašto je koristio knjigu “Republika Srpska u odbrambeno-otadžbinskom ratu”, Marinković je kazao da je knjigu koristio “zbog kriznih štabova i kompletne situacije”.

Tužilac je tada pročitao dio nalaza u kojem je vještak naveo da je knjigu koristio “za bolje razumijevanje političko-bezbjednosne situacije u Prijedoru”. Tužilac je rekao da je vještak isticao određene subjektivne činjenice u nalazu.

Na pitanje koja je bila uloga Babića u bataljonu, vještak je odgovorio “da je povremeno bio uz komandanta bataljona”.

“On zaista nije imao ulogu, ali je bio u nekakvoj pratnji”, kazao je vještak, dodavši da “čovjek nije bio u vojsci”.

Tužilac je upitao ko je komandovao bataljonom, a Marinković je rekao da je to bio Milorad Bilbija, koji je bio vojnik.

“Nije bio osposobljen za takvu dužnost”, kazao je vještak i napomenuo da je sigurno imao propusta.

Tužilac je rekao da nije imao sve dokumente na koje se vještak poziva.

“Ja osim tri dokumenta nisam dobio ostale”, kazao je tužilac, dodavši da je korišten zapisnik o saslušanju svjedoka koje on ne poznaje.

Zbog navoda vještaka da je dokumente dobio od advokata, Odbrana prvooptuženog je upitala Marinkovića kada su se njih dvojica prvi put srela, a Marinković je odgovorio: “Danas i jedini put.” Odbrana je navela da je Marinković komunicirao s prvooptuženim Babićem, a ne s njim.

Saslušanjem Marinkovića završeno je ulaganje dokaza Odbrane prvooptuženog.

Nastavak suđenja je zakazan za 13. januar.

*U ovom tekstu izbrisan je naziv Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).