Analiza

Nabavka “pauka” u Banjoj Luci trajala dvije godine zbog žalbi na favorizovanje jednog proizvođača

Banja Luka je do sada imala dva “pauka”, ali je samo jedan bio u stalnoj upotrebi. Foto: Facebook / Igor Radojičić

Nabavka “pauka” u Banjoj Luci trajala dvije godine zbog žalbi na favorizovanje jednog proizvođača

29. Oktobra 2020.13:56
29. Oktobra 2020.13:56
Kada je nedavno predstavio novo pauk vozilo vrijedno više od 213.000 maraka bez PDV-a, gradonačelnik Banje Luke Igor Radojičić je kazao kako je “zbog komplikovanih procedura” proces nabavke trajao duže od dvije godine, ali tenderski dokumenti koje je analizirala Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) pokazuju kako je tender ranije poništavan jer je u žalbama zaključeno kako je favorizovao jednog proizvođača.

On je na svom Facebooku objavio kako je od 2008. godine i 40.000 intervencija ovo “prva nabavka novog vozila koje će pomoći protiv nesavjesnih vozača i nepropisnog parkiranja na saobraćajnicama, ulazima, trotoarima”.

Radojičić je objasnio, prenijele su Nezavisne novine, kako je “zbog komplikovanih procedura, sam proces javne nabavke trajao više od dvije godine”.

Rješenja Ureda za razmatranje žalbi, tijela koje odlučuje o ispravnosti tenderskih procedura nakon žalbi onih koji učestvuju u njima, pokazuju kako je gradska uprava insistirala na određenim karakteristikama vozila koje je moglo ograničiti konkurenciju.

Prema riječima Slaviše Sandića, načelnika Odjeljenja za saobraćaj i puteve u gradskoj upravi, Banja Luka je do sada imala dva “pauka”, ali je “samo jedan bio u stalnoj upotrebi”.

“Drugo vozilo je praktično van upotrebe zbog starosti i čestih kvarova”, rekao je Sandić Nezavisnim.

Iz njegovog Odjeljenja za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) su objasnili zašto je nabavka “pauka” trajala toliko dugo.

“Prvi put je javna nabavka objavljena u avgustu 2019. godine, te je odlukom gradonačelnika […] izabran najpovoljniji ponuđač, koji nije pristupio potpisivanju ugovora i pored nekoliko pismenih poziva za potpisivanje”, navedeno je u odgovoru.

Tada je, odlukom iz listopada prošle godine, koju je potpisao gradonačelnik Radojičić, kao prihvatljiva ocijenjena ponuda tvrtke “Mipex-Auto RS” iz Banje Luke, jer je ponudio najnižu cijenu – 249.795 konvertibilnih maraka s PDV-om. Ponuda grupe ponuđača u kojoj su bili “Auto-Komerc V.S.” iz Banje Luke, “Palfinger” iz Sarajeva i RK iz Škrljeva (Bakar, Hrvatska) nije bila prihvatljiva, objasnili su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve u gradskoj upravi.

Ponuđač se potom nije javio, pa je tri mjeseca kasnije, podsjećaju gradske vlasti, ponovno objavljena javna nabavka, “sa identičnom specifikacijom, na koju se žalio jedan od ponuđača, a što je Komisija za razmatranje žalbi usvojila, nakon čega je javna nabavka poništena”.

Favorizovanje jednog ponuđača

Žalbu je podnijela tvrtka “Walter” iz Banje Luke, navodeći kako je tenderska dokumentacija, među ostalim, “diskriminatorna i prilagođena jednom ponuđaču, odnosno da samo jedan proizvođač šasije (Iveco) i nadogradnje (Palfinger), mogu zadovoljiti propisanu tehničku specifikaciju”. I u drugim segmentima naveli su tada kako “Ugovorni organ [Grad Banja Luka] favorizuje proizvođača ‘Palfinger’ i njegovu dizalicu […] jer je bukvalno iz njegovog kataloga prepisao nosivosti dizalice na određenim dužinama”.

Ured za žalbe – filijala Banja Luka prihvatio je žalbu, navodeći da “postavljeni uslovi pojedinačno i u kombinaciji jednih sa drugima neminovno dovode do favoriziranja tačno određenog ponuđača te se isključuju ostali potencijalni ponuđači”. Upozoreno je tada da se krše odredbe Zakona o javnim nabavkama.

Nabavku “pauk” vozila za potrebe Grada Banja Luka pratili su putem Portala javnih nabavki, predstavnici Udruženja “Tender”. Čim su vidjeli tehničke specifikacije, kako kaže Igor Vukajlović, predsjednik udruženja, došli su do istih zaključaka kao i Ured.

“Tehničke specifikacije ustvari govore da na svijetu postoji samo jedna firma koja ima (pauk) vozilo koje može obično putničko auto prenijeti sa jedne lokacije na drugu, što je svakako besmisleno”, konstatira Vukajlović.

Prema njegovim riječima, “ovako postavljene tehničke specifikacije predstavljaju kršenje Zakona o javnim nabavkama, međutim problem je što ovakva kršenja zakona tolerišu nadležne institucije”.

“Izvjesno je da niko neće biti kažnjen, niti će se zaustaviti ovakva nabavka. Na taj način se daje zeleno svijetlo i drugim pojedincima koji upravljaju ugovornim organima, a koji su skloni korupciji, da se okoriste na sličan način, na račun sredstava poreskih obveznika i građana”, upozorava Vukajlović.

Napominje još i kako se koriste manipulacije sa specifikacijama i pri nabavci vozila koja nisu automobili za službene potrebe političara, te je “gotovo nemoguće pronaći nabavku iz ove oblasti koja nije naštimana za jednog ponuđača”.

“Jasno se to vidi, prvo iz tehničke specifikacije gdje je do detalja opisano vozilo koje se traži, iako za tim nema potrebe, a na kraju iz odluke o izboru se može vidjeti da je to stvarno tako jer u pravilu ponudu dostavi samo jedan ponuđač i iznos ponude je tačno onoliki kolika je i procijenjena vrijednost nabavke”, ukazuje Vukajlović.

Jedna ponuda za vrijednu nabavku


Gradske vlasti su nabavile vozilo vrijedno 249.999 KM. Foto: Facebook / Igor Radojičić

Grad Banja Luka je potom i treći put, prije sedam mjeseci, objavio novu javnu nabavku u kojoj su, kako je navedeno u odgovoru BIRN-u BiH, usvojili sve primjedbe Ureda u vezi sa specifikacijom.

Na posljednji poziv gradskih vlasti i raspisani tender stigla je samo jedna ponuda, kažu iz Gradske uprave. Dok oni navode kako je na tenderu pobijedila grupa ponuđača “Palfinger” iz Sarajeva i “Eurodomus” iz Laktaša, zvanični portal javnih nabavki navodi samo “Palfinger”.

Ova ponuda je polovinom 2020. godine izabrana kao ekonomski najpovoljnija. Gradske vlasti potom su, krajem lipnja, potpisale ugovor o nabavci vozila vrijednog 249.999 KM.

Iako su se na drugi raspisani tender, na koji su se javili žalili i njihova žalba prihvaćena, tvrtka “Walter” nije ponovno konkurirala u poslu nabavke “pauka” za potrebe Grada Banja Luka.

Direktor “Waltera” Veselin Sandić je, u kratkom telefonskom razgovoru, samo potvrdio da se nisu javljali na treći tender, te da “ne zna šta bi odgovorio” na dostavljena pitanja.

Iz predstavništva firme “Palfinger” u Sarajevu u odgovoru na pitanja BIRN-a BiH navode kako se “gotovo 30 godina bavi nadogradnjama na vozilima i zastupstvom renomiranog austrijskog proizvođača hidrauličnih kamionskih dizalica “Palfinger”. Za proizvodnju “pauk” vozila navode kako im je “jedan od važnijih segmenata poslovanja” te da rade na brojnim stranim tržištima.

Na upit jesu li bili favorizirani, kako je to utvrdio Ured za žalbe, odnosno jesu li specifikacije koje su tražene opisivale njihov proizvod na što je ukazala tvrtka “Walter”, što je također u žalbenom postupku prihvatio navedeni Ured, odgovaraju negativno.

“Raspisane tehničke karakteristike dizalice i nadogradnje može ispuniti više proizvođača dizalica i ‘pauk’ nadogradnji. Nismo ni na koji način sudjelovali u sastavljanju uvjeta natječaja te nam nije poznato je li netko i odakle eventualno prepisivao specifikacije”, navedeno je u odgovoru koji potpisuje Nataša Rakovac-Rustja, direktorica tvrtke “Palfinger BH”.

Ured za razmatranje žalbi je u svom rješenju na žalbu po drugom po redu tenderu utvrdio da je Grad Banja Luka propisane nosivosti dizalice favorizovala “Palfinger” i njihovu vrstu dizalice “jer je iz njegovog kataloga prepisao nosivosti dizalice na određenim dužinama”.

Neke od ovih dimenzija su u tenderu koji je okončan ove godine izmijenjene, ali su neke ostale identične poput dimenzija u prethodnom tenderu na kojeg su se odnosile primjedbe Ureda. Na sva tri tendera u nekoj od faza ulagane su žalbe, prema podacima sa portala javnih nabavki.

“Prilikom predmetne nabave ničim nije pogodovano našoj firmi”, zaključuje Rakovac-Rustja.

Radojičić je tražio da na pitanja odgovori službenim putem ali do trenutka objave teksta nije stigao odgovor na upit o trajanju procedura nabavke i komentar na odluku Ureda za razmatranje žalbi da je gradska uprava insistirala na karakteristikama vozila kojima se mogla ograničiti konkurencija te da je “favorizovala tačno određenog ponuđača”.

Ova analiza je omogućena zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.