Vijest

Utvrditi mehanizam odgovornosti sudija i tužilaca koji ne provode Revidiranu strategiju za ratne zločine

25. Septembra 2020.14:52
Delegacija Evropske unije (EU), Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pozdravile su usvajanje Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, ali i zatražile uvođenje efikasnog mehanizma za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca koji ne provode njene strateške ciljeve i mjere.
Parlament i Vijeće ministara BiH. Foto: EPA/Fehim Demir

U zajedničkoj izjavi Delegacije EU, Ambasade SAD-a i Misije OSCE-a je navedeno kako će usvajanje Revidirane strategije pomoći da se ubrza procesuiranje predmeta ratnih zločina kroz preciznije kriterije za raspodjelu predmeta na odgovarajući nivo.

“Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH mora, bez odlaganja, uvesti efikasan mehanizam za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca koji ne provode propisane strateške ciljeve i mjere. Pomno ćemo pratiti ove procese u narednim mjesecima”, stoji u izjavi.

U jednom od ranijih izvještaja OSCE-a je rečeno da je Tužilaštvo BiH prije isteka roka stare Strategije umjesto rada na najsloženijim, barem dio svojih resursa usmjerilo na istrage, podizanje i zastupanje optužnica u manje složenim predmetima ratnih zločina, a nepotrebnim cjepkanjem optužnica je zapravo dodalo nove predmete već postojećim neriješenim predmetima.

“Ovakav pristup značajno je doprinio neispunjavanju sedmogodišnjeg roka, jer se Tužilaštvo BiH fokusiralo na predmete koji su, s obzirom na stepen njihove složenosti, trebali biti procesuirani na nivou entiteta ili Brčko distrikta BiH. Jačanjem uloge Nadzornog tijela, Revidirana strategija uvodi mehanizam kojim bi se spriječilo da se slični problemi pojave u budućnosti”, kazali su ranije iz OSCE-a.

Prema Revidiranoj strategiji, kako su ranije primijetili u OSCE-u, Nadzorno tijelo bi tražilo dostavljanje redovnih periodičnih izvještaja od svih aktera, davalo neophodne upute o provođenju Strategije, uvelo odgovornost za sudije i tužioce u slučaju neispunjavanja strateških ciljeva i mjera te izdavalo obavezujuće instrukcije tužiocima u vezi sa provođenjem Strategije.

“U skladu s Revidiranom strategijom, Tužilaštvo BiH treba se isključivo posvetiti radu na najsloženijim predmetima koji obuhvataju navode o genocidu i zločinima protiv čovječnosti i na onim koji uključuju komandnu odgovornost za takve zločine. Svi manje složeni predmeti bi trebalo da budu upućeni na rješavanje entitetskim tužilaštvima i Tužilaštvu Brčko distrikta BiH, u cilju njihovog procesuiranja u najkraćem mogućem roku”, navedeno je u zajedničkoj izjavi.

Državno tužilaštvo je također pozvano da to uradi u najkraćem roku, a u skladu s nalazima nedavno objavljenog izvještaja sutkinje Joanne Korner.

Misija OSCE-a je prije nekoliko dana predstavila izvještaj koji je sutkinja Korner sačinila za unapređenje rada na predmetima ratnih zločina i u kojem je navedeno da je 15 preporuka ostalo neprovedeno, a čak 13 tek djelimično provedeno u odnosu na nalaz koji je dala 2016. godine.

Ključno je, kako smatraju u Delegaciji EU, Ambasadi SAD-a i Misiji OSCE-a, da svi nivoi vlasti u BiH osiguraju da pravosuđe procesuira slučajeve ratnih zločina neovisno, nepristrano, profesionalno i transparentno, da taj proces mora biti oslobođen politiziranja, uz puno poštivanje konačnih i obavezujućih odluka suda i uvažavanje činjenica koje su već utvrđene pred domaćim i međunarodnim sudovima, što se posebno odnosi na presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

“Dvadeset i pet godina od završetka sukoba u BiH, na stotine predmeta ratnih zločina i dalje čeka na procesuiranje”, stoji u saopćenju.

Najavljeno je kako će se pažljivo pratiti provedba Revidirane strategije i nastaviti pružati podrška pravosudnim institucijama u njihovim naporima u postizanju pravde za žrtve.

Vijeće ministara je na vanrednoj sjednici 24. septembra usvojilo Revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, koja je sačinjena 2018. ali je usvojena nakon više od dvije godine pregovora i koja predviđa da svi predmeti ratnih zločina budu završeni u roku od pet godina, odnosno do 2023. godine.

 

Haris Rovčanin