Suđenje

Josipović i ostali: Tužilac replicirao na dokaze Odbrane

16. Septembra 2020.11:28
Na suđenju za genocid u Srebrenici, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo je materijalne dokaze u nastojanju da pobije tvrdnje Odbrana.


Josipović i ostali. Foto: Sud BiH

Tužilac Ibro Bulić uložio je deset izvještaja, naredbi i drugih akata u replici na dokaze koje su izvele odbrane petorice optuženih.

On je naveo da uloženim dokumentima želi da pokaže način upotrebe posebnih jedinica policije na terenu, liniju komandovanja i izvještavanja, kao i da negira tvrdnje Odbrane o minornoj ulozi Štaba Centra javne bezbjednosti (CJB) u Zvorniku.

Odbrane su prigovorile na ulaganje ovih dokaza, smatrajući da predstavljaju kumuliranje dokaza, da su neki izvan relevantnog perioda, te da stavljanje čete u pripravnost ne znači komandovanje.

Miodrag Josipović, Branimir Tešić, Dragomir Vasić, Danilo Zoljić i Radomir Pantić optuženi su za prisilno premještanje, transport i zarobljavanje bošnjačkog stanovništva, a nekima je na teret stavljeno i pogubljenje muškaraca.

Prema optužnici, Josipović je bio načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) Zvornik, Tešić zamjenik komandira Policijske stanice u Bratuncu, Vasić komandant Štaba policijskih snaga iz Zvornika i načelnik zvorničkog CJB, Zoljić komandant Posebnih jedinica policije (PJP), a Pantić komandir Prve čete PJP-a.

Tužilaštvo je u prijedlogu replike na dokaze Odbrana predložilo i utvrđene činjenice, ali će Vijeće o tome donijeti odluku do narednog ročišta. Predsjedavajuća Sudskog vijeća Minka Kreho kazala je da je cilj prihvatanja utvrđenih činjenica smanjenje broja svjedoka i na taj način efikasnije vođenje postupka, tako da nema svrhe predlagati njihovo usvajanje na kraju suđenja.

Tužilac je predložio i saslušanje jednog svjedoka, kojima namjerava pobiti navode svjedoka Odbrana da je ključnu ulogu u čuvanju i zarobljavanju imala Vojna policija.

Odbrane su se protivile ovom prijedlogu. Josipovićev branilac Miloš Perić naveo je da glavne teze optužnice Tužilaštvo mora dokazivati u glavnom dokaznom postupku, a ne u replici na dokaze Odbrane. Vijeće će naknadno donijeti odluku u vezi saslušanja predloženog svjedoka.

Nastavak suđenja je 30. septembra kada je planirano saslušanje vještaka Vasićeve Odbrane, bilo putem videoveze sa Beogradom ili ličnim dolaskom, u zavisnosti od mjera koje se donose zbog pandemije koronavirusa.

Marija Taušan