Suđenje

Paravac i ostali: Tužilac traži izuzeće sudije Jukića

22. Juna 2020.11:09
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je izuzeće sudije Davorina Jukića, predsjedavajućeg Sudskog vijeća u predmetima protiv nekadašnjih civilnih i policijskih funkcionera u Doboju.


Borislav Paravac, arhiv. Izvor: BIRN BiH

Tužilac Džermin Pašić u obrazloženju je naveo da postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u nepristrasnost sudije Jukića.

On je u prijedlogu naveo 11 tačaka koje se odnose na neefikasnost suđenja i “pravne akrobacije” kod razdvajanja i spajanja dva predmeta.

Prijedlog se odnosi na postupke protiv Milana Ninkovića, te Borislava Paravca, Andrije Bjeloševića i Milana Savića.

Tužilac Pašić je istakao da su od početka suđenja prošle pune četiri godine i da se predmeti još nalaze u fazi izvođenja dokaza Optužbe.

On je kazao da je već došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku, te da je Tužilaštvo ranije ukazivalo na neprimjerena odgađanja.

“Tempo suđenja je jedan glavni pretres u dva mjeseca. Održana su 32 glavna pretresa u četiri godine. Saslušan je 21 svjedok” , kazao je Pašić.

On se osvrnuo na duži period prekida suđenja zbog zdravstvenog stanja Ninkovića, čija je procesna sposobnost na kraju ocijenjena kao ograničena.

Pašić smatra da je predsjedavajući Vijeća “podlegao pritisku optuženog Ninkovića”, koji je na jednom od ročišta rekao da ne bi mogao ni fizički ni psihički izdržati spajanje postupka.

Razdvajanjem postupka, kako je dodao, narušen je koncept Tužilaštva za dokazivanje zajedničkog djelovanja.

On smatra da su prilikom odluka o spajanju i razdvajanju postupka u ova dva predmeta kršene procedure i pravljene “pravne akrobacije, koje su povoljne za optužene”.

Tužilac je naveo da je za odlučivanje o njegovom prijedlogu za prihvatanje utvrđenih činjenica bilo potrebno godinu, a da je on u međuvremenu izvodio dokaze o činjenicama, koje je Vijeće kasnije prihvatilo.

Sumnju u nepristrasnost tužiocu su izazivale i odluke o zabrani kontaktiranja svjedoka nakon polaganja zakletve, kao i neke situacije sa pravnim savjetnicima i braniocima.

Sudija Jukić je Odbranama ostavio rok do petka da se izjasne o prijedlogu tužioca, navodeći da će prijedlog odmah biti dostavljen i Ninkoviću. Prijedlog za izuzeće bit će razmatran na opštoj sjednici Suda BiH.

Jukić je skrenuo pažnju tužiocu da je mogao ranije dostaviti ovaj prijedlog kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi i dolazak svjedoka.

Optužnica tereti Ninkovića u svojstvu člana Kriznog štaba Srpske opštine Doboj, Paravca kao predsjednika Kriznog štaba, Bjeloševića u svojstvu načelnika dobojskog Centra službi bezbjednosti (CSB), Savića kao njegovog zamjenika.

Na teret im je stavljeno da su učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu u periodu od maja 1992. do kraja 1993. godine, progonom civilnog bošnjačkog i hrvatskog stanovništva – ubistvima, zatvaranjem i drugim nečovječnim djelima.

 

Marija Taušan