Članak

Izmijenjena naredba o kretanju nakon oduke Ustavnog suda BiH

24. Aprila 2020.12:43
Federalni štab civilne zaštite je izmijenio naredbu o zabrani kretanja tokom pandemije koronvirusa nakon što je Ustavni sud BiH zaključio da je došlo do kršenja ljudskih prava, te donio naredbu kojom se osobe starije od 65 i mlađe od 18 godina mogu kretati određenim danima u sedmici, te u određenim vremenskim periodima.

Federalni štab civilne zaštite je izmijenio naredbu o zabrani kretanja tokom pandemije koronvirusa nakon što je Ustavni sud BiH zaključio da je došlo do kršenja ljudskih prava, te donio naredbu kojom se osobe starije od 65 i mlađe od 18 godina mogu kretati određenim danima u sedmici, te u određenim vremenskim periodima.

Ustavni sud BiH prije dva dana donio je odluku po kojoj zabrana kretanja za mlađe od 18 i starije od 65 godina krši pravo na slobodu kretanja Ustava BiH, te naložio Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite da usklade Naredbu Federalnog štaba civilne zaštite od 27. marta 2020. godine.

Prema današnjoj naredbi Federalnog štaba civilne zaštite, osobe starije od 65 godina će se moći kretati ponedjeljkom, srijedom i petkom u vremenskom periodu od 09:00 do 13:00 sati.

Slobodno kretanje maloljetnicima dozvoljeno je utorkom, četvrtkom i subotom od 14:00 do 20:00 sati.

Ova naredba stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjivat će se, kako je navedeno, do 30. aprila.

U naredbi se također navodi i da se prilikom kretanja u dozvoljenim terminima moraju poštovati mjere korištenja lične zaštitne opreme, poput maske, te socijalne distance od najmanje dva metra.

BIRN BiH je ranije pisao da je odlukom Ustavnog suda o zabrani kretanja napravljen korak u zaštiti ljudskih prava, nakon što su djelomično uvažene apelacije protiv Federalnog štaba civilne zaštite.

Također, BIRN BiH je pisao i kako je odluka o zabrani kretanja djeci i starijima pod upitnikom ustavnosti kada je Damir Arnaut zastupnik Naše stranke u Parlamentu BiH, naveo da su mjere u Federaciji jedinstvene u regionu i diskriminatorne iako Evropska konvencija o ljudskim pravima dozvoljava diskriminaciju pod uslovom da su ispunjena dva bitna kriterija.

“Prvi je da navedena mjera pređe u legitimni cilj, i mislim da ovdje nema spora da je legitiman cilj zaštita javnog zdravlja. Međutim, drugi kriterij je u ovoj situaciji puno više upitan jer drugi kriterij propisuje da je mjera proporcionalna, da cilj nije moguće postići nekom manje restriktivnom mjerom. Ovdje se radi o najrestriktivnijoj mogućoj mjeri, potpuna zabrana izlaska na osnovu godina i to je problematično sa više aspekata”, kazao je Arnaut.

Iz međunarodne organizacije Human Rights Watch (HRW) naveli su da se potpunim zabranama nametnutim određenim starosnim grupama krše prava i rizikuju loši ishodi na javno zdravlje.

    Lamija Grebo