Članak

“Majke Srebrenice” podnijele prijavu protiv Holandije u Strasbourgu

20. Januara 2020.14:37
“Majke Srebrenice” podnijele su prijavu protiv Holandije pred Evropskim sudom za ljudska prava (ECHR) u Strasbourgu, saopćeno je iz advokatskog ureda “Van Diepen Van der Kroef”.

This post is also available in: English

Iz advokatskog ureda objašnjavaju da “Majke Srebrenice”, predstavljajući više od 6.000 članova porodica stradalih u srebreničkom genocidu, od 2007. vode sudski postupak protiv Holandije jer “u julu 1995. godine nije poduzela mjere da zaštiti muškarce i dječake u sigurnoj zoni Srebrenice”, stavljajući sigurnost Holandskog bataljona na prvo mjesto.

“Holandski bataljon je učestvovao u deportaciji ljudi, te odvajanju muškaraca od žena, pri tome ne čineći dovoljno da zaštiti prava muškaraca i žena na život i zabranu mučenja”, navodi se u saopćenju.

Holandski Vrhovni sud je 19. jula 2019. donio presudu, baš kao i okružni i apelacioni sud Holandije, da je ova država postupila protuzakonito jer je 13. jula 1995. godine Holandski bataljon poslao grupu od 350 muškaraca iz hangara koji se nalazio u bazi ovog bataljona u Potočarima – iako je bilo jasno da su muškarci u velikoj opasnosti i da postoji mogućnost da će biti ubijeni.

Kako se navodi, Vrhovni sud je ograničio odgovornost Holandije na deset posto, jer bi “muškarci ionako bili ubijeni, čak i da im je dozvoljeno da ostanu u hangaru”.

“Odluka Vrhovnog suda u tom je pogledu potpuno proizvoljna i predstavlja povredu prava na pošteno suđenje. Činjenica da se nakon gotovo 13 godina pravna bitka još nije završila razočaravajuća je za ‘Majke Srebrenice’”, stoji u saopćenju.

Vlada Holandije je nakon odluke Vrhovnog suda priznala odgovornost i objavila da će ispuniti svoju obavezu u skladu sa svojim mogućnostima.

“Uprkos tome, država Holandija do sada nije pokazala spremnost da razgovara o rješenju koje bi bilo u skladu s presudom Vrhovnog suda, ali će ‘Majke Srebrenice’ nastaviti svoju borbu za pravdu”, navodi se u saopćenju.

This post is also available in: English