Članak

Kraljević i ostali: Počelo obnovljeno suđenje za zločine u Ljubuškom

13. Januara 2020.13:55
Obnovljeno suđenje za zločine počinjene u Vojno-istražnom zatvoru (VIZ) koji se nalazio u zgradi policije u Ljubuškom, počelo je pred Apelacionim vijećem Suda BiH uvodnom riječju Optužbe.

This post is also available in: English

Tužilac Ahmed Mešić je kazao kako smatra da će Optužba provođenjem dokaza jasno i nedvosmisleno dokazati navode optužnice i krivnju optuženih, kao i da Apelaciono vijeće ima u vidu da donese odluku o utvrđenim činjenicama.

Prvostepenom presudom iz augusta 2018., Ivan Kraljević je osuđen na dvije godine zatvora, Mato Jelčić na godinu i po, Stojan Odak na sedam, a Vice Bebek i Vinko Radišić na po godinu zatvora, dok su istom odlukom Slavko Skender i Dragan Miloš oslobođeni krivice, ali je Apelaciono vijeće uvažilo žalbe Odbrane i ukinulo ovu odluku.

Kraljević, Jelčić i Skender su, prema optužnici, u različitim periodima od septembra 1993. do marta 1994. godine, bili upravnici u VIZ-u, u kojem je bilo zatočeno više od 100 osoba bošnjačke nacionalnosti, dok su ostali optuženi bili stražari, a na teret im je stavljeno da su zatočene civile i ratne zarobljenike držali u neuslovnim prostorijama, dozvoljavali njihovo maltretiranje, davali im vrlo malo hrane, te ih odvodili na prinudne radove.

Tužilaštvo je predložilo Apelacionom vijeću da se provedu svi dokazi iz prvostepenog postupka i izvrši reprodukcija iskaza svih saslušanih svjedoka, jer se smatra da su bitni i da su u skladu s materijalnim dokazima.

Odakov branilac Dražen Zubak je rekao da je prvostepenom presudom odbačena optužba za zločin protiv čovječnosti i da se Tužilaštvo nije žalilo na taj dio, dok tužilac, prema njegovim riječima, u sudnici govori da u cijelosti ostaje kod navoda optužnice, zbog čega se njegov branjenik na indirektan način dovodi u nezgodnu situaciju.

Zubak je predložio da se reprodukuju iskazi tri svjedoka i izvrši uvid u knjigu dežurstava, dodajući da je u pisanom podnesku naveo na koje se tačke optužnice odnosi njegov prijedlog.

Slavko Ašćerić, koji brani optuženog Radišića, naveo je da u ranijem postupku ova Odbrana nije imala prijedoga i koristila se dokazima Tužilaštva, koje je ponudilo dva svjedoka koji spominju njegovog branjenika.

“Knjigu dežurstava Prvostepeno vijeće u odluci nije ni spomenulo, a kamoli obrazložilo, a radi se o dokazu koji moga branjenika oslobađa odgovornosti. U knjizi dežurstava se vidi da moj branjenik nije ništa uradio i tim dokumentom se on oslobađa”, tvrdi Ašćerić.

Kraljevićev branilac Davor Šilić je kazao da odustaje od svog prijedloga da se reprodukuju iskazi četiri svjedoka i optuženog ukoliko ih Apelaciono vijeće uzima kao provedene. Bebekova Odbrana je predložila da se djelimično reprodukuju iskazi dva svjedoka, a Jelčićeva da ostaje kod svog pisanog prijedloga.

Braniteljica Skendera i Miloša, Senka Nožica je navela da Odbrana nije dobila neki novi prijedlog osim reprodukovanja iskaza saslušanih svjedoka.

“Tužilaštvo nije naznačilo zbog čega se i na koje okolnosti predlaže reprodukcija iskaza svjedoka. U tom smislu ne možemo ništa postići, odnosno utvrditi ko je bio civil, a ko nije”, dodala je braniteljica.

Predsjedavajući Apelacionog vijeća Tihomir Lukes je rekao da je Tužilaštvo podneskom predložilo reprodukciju iskaza 50 svjedoka, a jedan od branilaca više od 20 svjedoka, te da će se vršiti reprodukcija samo onih iskaza za koje strane u postupku smatraju da su bitni, te je Optužbi dat rok da se izjasni na te okolnosti.

Nastavak suđenja je 17. januara.

Haris Rovčanin


This post is also available in: English