Članak

Kordić i ostali: Neugodna kontrola bez prijetnji i ucjena

2. Decembra 2019.17:47
Na suđenju za zloupotrebe položaja u mostarskom terenskom uredu Službe za poslove sa strancima, svjedokinja Odbrane je izjavila da joj optuženi Boris Kordić i Josip Kvesić nisu nikada upućivali prijetnje, ucjene ili tražili novac.

Maria Liana Roncato, svjedočeći na poziv Odbrane Borisa Kordića, kazala je da je od 2009. do 2015. bila odgovorna osoba u nevladinim organizacijama “Regina della Pace” i “Novi horizonti”, koje su djelovale na području Čapljine, odnosno Čitluka, a nedaleko od Međugorja.

Ona je svjedočila o inspekcijskoj kontroli od 11. januara 2013. godine. Rekla je da joj je taj događaj ostao u neugodnom sjećanju.

Prema njenim riječima, tada su bili Kordić, Kvesić i još dvije predstavnice Službe za poslove sa strancima, kao i inspektori za turizam i trgovinu, te šest policajaca.

“Došli su s namjerom da zatvore centar, posebno smještajni prostor, to jest hotel”, kazala je Roncato, koja je italijanska državljanka.

Ona je potvrdila da je njen potpis na tada sačinjenom zapisniku. Suprotno tvrdnji Odbrane, svjedokinja je rekla da je i Kordić bio tu i da je ulazio i izlazio.

Na pitanje branioca Ragiba Hadžića da li joj je tada neko iz Službe za poslove sa strancima prijetio ili je ucjenjivao, svjedokinja je odgovorila:

“Meni direktno nisu upućene prijetnje. Taj dan su se ponašali nehumano, jer su došli s policijom, novinarima… Sve volontere su stavili u jednu sobu i vikali su na njih. Jednom svešteniku, don Toninu, govorili su da nije pravi.”

Upitana od Kvesićeve Odbrane, ona je kazala da se sjeća povišenog glasa Kordića i Kvesića, ali da tada nije bilo buke jer su oni svi bili zanijemili. Rekla je i da joj se čini da se svešteniku obraćao Kvesić, mada ne može to da tvrdi.

Svjedokinja je kazala da su nekim volonterima oduzeti pasoši na godinu dana i da im je uskraćen dalji boravak, što je kasnije potvrdilo i Ministarstvo bezbjednosti, kao i Sud BiH.

Roncato je potvrdila da je njen potpis i na zapisniku inspekcijske kontrole od 25. marta 2013. godine, ali da se ona ne sjeća tog događaja.

Optuženi Kvesić je svjedokinju pitao da li joj je poznato da je objekat “Novih horizonata” u Bijakovićima nelegalno izgrađen, na šta je ona odgovorila da to nije njena nadležnost. Na pitanje da li zna da je protiv oba udruženja vođena istraga zbog poreske prevare, ona je rekla da su postojale osobe koje su se bavile administracijom.

Tužilac Kasim Haličević kazao je da nema pitanja ni prigovora na iskaz koji je dala Roncato.

Kordić i Kvesić su optuženi za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja i iznuđivanje novca od italijanskih državljana radi preuzimanja upravljanja hotelom u Međugorju i nezakonitog sticanja koristi. Prema optužnici, Kordić je bio šef Terenskog ureda Službe za poslove sa strancima u Mostaru, a Kvesić inspektor.

Sudsko vijeće je u nastavku suđenja pozvalo vještake Centra za vještačenje i procjenjivanje iz Banjaluke, koji su na prijedlog Odbrane dobili zadatak da analiziraju dokaze u vezi sa prisluškivanim komunikacijama. Pozvani su da pojasne probleme sa dokazima.

Vještak Ivan Boban je kazao da nije stigao završiti nalaz zbog ogromne količine podataka na dobijenih 19 CD-ova. On je rekao da je već uočio određene nelogičnosti i da bi mu za razješenje svih pitanja trebala dodatna dokumentacija u vezi sa uređajem Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) za prisluškivanje.

Sudija Goran Radević je rekao da ne može zatražiti tu dokumentaciju od SIPA-e, jer se vjerovatno radi o tajni. On je odobrio dodatni mjesec za izradu nalaza.

Nastavak suđenja zakazan je za 13. januar.

Marija Taušan