Audio zapisi

Aćimović: Pozitivan lik

16. Oktobra 2019.16:21
Vještak Odbrane Srećka Aćimovića, optuženog za genocid počinjen u Srebrenici, kazao je da je Roćević bio van rejona odbrane Drugog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS).

Mladen Marinković, vještak vojne struke, rekao je da komandant bataljona nema nadležnost za komandovanje van rejona odbrane njegovog bataljona. Na pitanje Aćimovićevog advokata Miloša Perića, Marinković je potvrdio da su mjesta zatočenja i pogubljenja van rejona odbrane Drugog pješadijskog bataljona.

Marinković je ispričao da su zarobljenici dovedeni u školu u pratnji Vojne policije Bratunačke brigade, te da je za postupanje s njima nadležna Vojna policija i komanda Korpusa.

“Bataljon nije imao vojnu policiju”, kazao je Marinković.

Naglasio je da Aćimović ni u kom slučaju nije mogao biti nadređen Vojnoj policiji.

“Nisam našao nijedan materijalni dokaz da je u tome učestvovao komandant bataljona”, odgovorio je Marinković na pitanje da li je Srećko Aćimović na bilo koji način učestvovao u nečemu što je u vezi sa zarobljenicima.

Tužilaštvo BiH tereti Aćimovića da je, kao komandant Drugog bataljona Zvorničke brigade, u julu 1995. postupio po naredbi komande ove brigade i Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS) da se Srebreničani iz škole u Roćeviću kod Zvornika, s povezima na očima i zavezanih ruku, odvedu na lokaciju koju je sam izabrao – šljunkaru na obali rijeke Drine u Kozluku, gdje su ubijeni.

Vještak je potvrdio da je ulazio u fiskulturnu salu škole u Roćeviću te da, prema njegovom mišljenju, u toj sali se moglo smjestiti do 150 zarobljenika. Potvrdio je da su u školi u julu 1995. godine bili vojnici koji nisu bili pripadnici Drugog bataljona.

“Jesu, radilo se o vojnicima Bratunačke i Zvorničke brigade. Bili su i organi bezbjednosti”, kazao je Marinković.

Dodao je da 15. jula Drugi bataljon niti je dao zahtjev niti je tražio pogonska sredstva, namirnice i gorivo.

“Komanda bataljona ni u kom slučaju nije mogla mobilisati neko civilno vozilo”, rekao je Marinković.

Odgovarajući na pitanje Odbrane o ličnosti Aćimovića, vještak je kazao da je pozitivan lik.

Vještak je, odgovarajući na unakrsna pitanja Ibre Bulića, tužioca Tužilaštva BiH, potvrdio da je kroz svoj rad doznao ko su zaštićeni svjedoci u ovom predmetu, ali da ih nije nigdje u svom nalazu i mišljenju spominjao.

Marinković je dodao da je, pored ostalih dokumenata i izjava svjedoka koje mu je Odbrana dostavila za sačinjavanje nalaza i mišljenja, koristio i izvještaj vojnog vještaka Richarda Butlera, koji je ranije sarađivao s Tužilaštvom u Haagu.

Naglasio je da se slaže s Butlerovim izvještajem, a potvrdno je odgovorio i na pitanje da li se slaže sa svim što je Butler naveo.

Na pitanje Bulića da li se slaže da je škola u Roćeviću bila u zoni odgovornosti Drugog bataljona, kako je Butler naveo u svom izvještaju, vještak Marinković je negativno odgovorio.

“Prvo, bataljon nema zonu, ja stojim kod svog mišljenja”, rekao je Marinković.

On je kazao da Aćimović nikakve veze nije imao sa zarobljenicima.

“Nikakve veze nije imao sa zarobljenicima, niti je mogao da ima, sto posto”, rekao je Marinković.

Nastavak suđenja zakazan je za 30. oktobar.

Albina Sorguč