Članak

Odbrana traži ukidanje presude Saši Cvetkoviću

7. Oktobra 2019.12:02
Odbrana Saše Cvetkovića, u žalbi na presudu kojom je njihov branjenik osuđen na 12 godina zatvora, zatražila je obnavljanje suđenja ili smanjenje kazne za zločine počinjene na području Srebrenice i Bratunca.

This post is also available in: English

U odgovoru na žalbu, Tužilaštvo je zatražilo da se potvrdi presuda kojom je Cvetković u martu 2019. osuđen na 12 godina zatvora za ubistva počinjena u maju 1992. u Sasama (opština Srebrenica) i silovanje u junu 1992. u Bratuncu.

Odbrana se u žalbi osvrnula na iskaz zaštićenog svjedoka “A”, koji je na suđenju izjavio da je vidio optuženog kako u Sasama ubija Mejru i Alagu Halilovića.

Branilac Miodrag Stojanović je naglasio da je ovaj svjedok jedini koji se tretira kao očevidac događaja i da njegov iskaz nije dovoljno konzistentan da bi bio dovoljan za osuđujuću presudu. On je naveo da se svjedok “A” različito izjašnjavao o mjestu sa kojeg je vidio ubistvo, kao i da je Odbrana dovela svjedoka koji je negirao da je tog dana bio sa Cvetkovićem, kao što tvrdi zaštićeni svjedok.

Stojanović je rekao da se prvostepena presuda poziva na druge svjedoke kao posredne, ali smatra da ništa ne znače ili se radi o prenošenju informacija “iz četvrte ruke”.

S druge strane, kako je dodao, Odbrana je pozvala svjedoka koji je vidio ko je počinio ubistvo i da to nije Cvetković, već neko od dobrovoljaca koji su u to vrijeme bili u Sasama.

Kad je u pitanju silovanje maloljetne osobe počinjeno u Bratuncu, Odbrana je takođe ocijenila da se ne može pokloniti vjera oštećenoj jer “nije dosljedna u izjavama i tri puta različito priča ko je učestvovao u silovanju”.

Odbrana je predložila da se ukine prvostepena presuda, a u slučaju da ocijeni da je kriv, da smanji kaznu imajući u vidu da je optuženi u to vrijeme imao 19 godina.

Apelacionom vijeću obratio se i optuženi Cvetković, navodeći da je odrastao sa svjedokom “A” i da je s njim u svađi. Prema optuženom, riječ je o čovjeku koji je promijenio vjeru i koji je alkoholičar.

Tužilac Ivan Matešić kazao je da mu izneseni navodi Odbrane izazivaju sumnju o kojem se predmetu radi. Zaštićeni svjedok “A” i oštećena su, kako je rekao, dva najuvjerljivija svjedoka koja je slušao.

“Svjedok ‘A’ na suđenju kaže: ‘Svi to pričaju. Zna Saša, a znam i ja.’ Ne ustaje Saša tada i kaže: ‘Ti si alkoholičar, mi smo u svađi’”, podsjetio je Matešić.

Tužilac se složio da je u određenim detaljima oštećena nedosljedna u iskazima, napomenuvši da je riječ o osobi koju su silovala četvorica kada je imala 15 godina.

“Ono što je zajedničko u njenim iskazima od 1994. jeste Saša Cvetković”, istakao je Matešić.

Punomoćnica oštećene Irisa Čevra uložila je žalbu na visinu naknade dosuđene za duševnu bol, pretpljeni strah i umanjenu životnu sposobnost, navodeći da bi trebalo dosuditi iznos veći od 15.000 konvertibilnih maraka (KM).

Apelaciono vijeće će naknadno donijeti odluku o žalbi.

Marija Taušan


This post is also available in: English