Članak

Presuda za zločine u Goraždu zakazana za 17. oktobar

17. Septembra 2019.13:17
Iznoseći završne riječi na suđenju za zločine počinjene u Goraždu, Odbrane Predraga Bogunića i Ešefa Hurića zatražile su donošenje oslobađajuće presude.

Izricanje presude Boguniću, Huriću i Ibri Merkezu, nekadašnjim rukovodiocima u policiji u Goraždu, zakazano je za 17. oktobar.

U nastavku iznošenja završne riječi, Odbrana Bogunića je istakla da iz materijalnih dokaza i izjava svjedoka proizilazi da je optuženi dužnost načelnika Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Goraždu preuzeo od Merkeza u januaru 1993. godine.

Branilac Fadil Abaz analizirao je ranije izjave Merkeza kao svjedoka, ali i osumnjičenog te optuženog, navodeći određene kontradiktornosti. Prema Abazu, nisu tačni navodi Merkeza da je dužnost načelnika SJB-a obavljao do ranjavanja u avgustu 1992. a da je poslije samo formalno bio na toj funkciji. Da to nije tačno, kako je dodao, potvrđuje i više dokumenata koje je Merkez potpisao do kraja 1992, pa i krivičnu prijavu u januaru naredne godine.

Odbrana se pozvala na akt Ratnog predsjedništva, koje tek u oktobru 1992. godine predlaže imenovanje Bogunića, kao i odluku nadležnih organa u Sarajevu o raspoređivanju optuženog na dužnost načelnika od 25. decembra. Abaz je naveo da se nakon primopredaje 11. januara 1993. godine vide promjene u načinu rada stanice i komunikaciji sa drugim organima.

Prema optužnici, Merkez je na poziciji načelnika bio u periodu od maja do kraja avgusta 1992, a nakon toga je tu dužnost de facto obavljao Bogunić. Hurić je optužen kao komandir stanice. Na teret im je stavljeno nezakonito zatvaranje, ubistvo i nečovječno postupanje prema srpskom stanovništvu u Goraždu 1992. i 1993. godine.

Odbrana Hurića je u završnoj riječi naglasila da je optuženi od juna 1992. bio komandir stanice na lijevoj obali Drine i da se na desnu obalu vratio tek u oktobru.

Braniteljica Zumreta Bavčić-Akagić podsjetila je ne teške uslove života, nestašicu hrane i struje, te opasnost prelaska s jedne na drugu obalu rijeke u Goraždu. Ona je napomenula da iz dokaza proizilazi da na lijevoj obali nije bilo zatvaranja srpskog stanovništva i da Hurić nema ništa sa dešavanjima na desnoj obali jer tamo nije bio fizički prisutan.

Istakla je da su svjedoci jasno naveli ko je bio nadležan za “koncentraciju” stanovništva u stanovima.

“Kako onda Tužilaštvo može tvrditi da je Hurić učestvovao u planiranju, organizaciji i fizičkom obezbjeđenju? Kako se može optužiti neko ko nije bio tu? Ovo je loš presedan, koji se ne bi smio ponavljati”, kazala je braniteljica.

Ona je dodala da se Hurić u oktobru vratio na desnu obalu, nakon što je srpsko stanovništvo pušteno kućama.

Tezu Tužilaštva da su Huriću slati izvještaji, Bavčić-Akagić je odbacila, navodeći da ni na jednom nema potpisa optuženog.

Kad je riječ o mještanima sela Bučje zatvorenim u prostorijama SJB-a, braniteljica je, kao i prethodne dvije Odbrane, ocijenila da je dokazano da je za njih bila nadležna vojska.

Državno tužilaštvo je prethodno u završnoj riječi zatražilo da sva trojica optuženih budu proglašeni krivim, a Merkezova Odbrana – donošenje oslobađajuće presude.