Članak

Islamović: Oslobađajuća presuda ili novo suđenje

5. Jula 2019.12:28
Državno tužilaštvo zatražilo je da se ukine oslobađajući dio presude kojom je Alminko Islamović nepravosnažno osuđen na godinu i dva mjeseca zatvora zbog zločina u Bosanskom Brodu, dok je Odbrana tražila da se osuđujući dio presude preinači u oslobađajući ili da se održi novo suđenje.

Na presudu iz aprila ove godine, kojom je Islamović proglašen krivim za nečovječno postupanje i otuđenje imovine civila srpske nacionalnosti 1992. godine, Tužilaštvo se žalilo zbog povreda krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i visine kazne.

“Tužilaštvo smatra da je Prvostepeno vijeće propustilo da ocijeni dokaze i da ih dovede u međusobnu vezu”, rekao je tužilac Miroslav Janjić.

On je istakao kako ne bi došlo do utvrđivanja pogrešnog činjeničnog stanja da je izvršena pravilna ocjena dokaza – između ostalih, iskaza svjedoka Željka i Branka Dujanića te Drage Trifkovića – te dovedeni u međusobnu vezu. Janjić je pojasnio da su sva tri svjedoka vidjela da je Islamović učestvovao u tuči Slavka Čereka, te da je to potkrijepljeno iskazima drugih svjedoka.

Tužilaštvo smatra i da je izrečena visina zatvorske kazne više nego blaga i ni približno srazmjerna izvršenom djelu.

Islamović je, kao nekadašnji pripadnik i komandir voda Vojne policije Hrvatskog vijeća obrane (HVO), osuđen za nečovječno postupanje prema civilima Branislavu Nariću i Ratku Kovačeviću, dok je oslobođen po osam tačaka optužnice. Kako je obrazloženo u presudi, Narić je u junu 1992. godine uhapšen i odveden u zgradu “stare policije” u Bosanskom Brodu, gdje ga je Islamović oborio na pod i tukao.

U presudi je također navedeno kako je zaključeno da je optuženi učestvovao u otuđenju novca civila Ratka Kovačevića kada je za otkup života dao 20.000 maraka.

Prema prvostepenoj presudi, Islamović je oslobođen optužbe za ubistvo većeg broja civila, kao i za miniranje i paljenje vjerskih i kulturnih spomenika i kuća pripadnika srpske nacionalnosti. Također je oslobođen optužbe za odvođenje civila na most na Savi, gdje su bili vezani te izloženi avionskom bombardovanju.

Odbrana je žalbu na osuđujući dio presude iznijela iz svih žalbenih razloga i zatražila da se odluka preinači i optuženi oslobodi ili da se ukine i održi novo suđenje. Također je zatraženo da se potvrdi oslobađajući dio presude.

Advokatica Senka Nožica je, između ostalog, kazala da nije utvrđeno da je oštećeni u ovom predmetu bio civil, te da iz svih dokaza proističe da je bio pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS). Ona je navela da joj “ne pada na pamet da opravdava šamar”, ali da smatra kako nije utvrđen prag da bi se ovo djelo smatralo ratnim zločinom.

Također se osvrnula na iskaze Željka i Branka Dujanića te Drage Trifkovića u vezi sa učešćem u premlaćivanju Slavka Čereka.

“Nijedan nije rekao da je Čerek podlegao na način da je u tome učestvovao moj branjenik”, kazala je advokatica Nožica i dodala kako je izrečena kazna prestroga s obzirom na dvije tačke koje se Islamoviću stavljaju na teret.

Odluke o žalbama Apelaciono vijeće će donijeti naknadno.

Lamija Grebo