Članak

Zdenko Andabak tvrdi da mu je narušen ugled zbog suđenja

21. Marta 2019.15:17
Pred Upravnim odjeljenjem Suda BiH za naknadu materijalne i nematerijalne štete za boravak u pritvoru i kućnom pritvoru, zabrane putovanja i narušenja ugleda, Zdenko Andabak, koji je pravosnažno oslobođen u dva predmeta za zločine počinjene na području Livna, izjavio je da je doživio šok kada je uhapšen.

Andabak smatra da mu je zbog suđenja narušen ugled, uz tvrdnje da je završio tri fakulteta, te da je bio u vojsci u Americi, kao i to da je “radio za Brisel”.

“Desetak dana nisam došao sebi”, kazao je Andabak, dodavši da mu je suđenje trajalo oko tri godine.

Pored Andabaka na ovom ročištu iskaz je dala i njegova supruga Slavica Andabak, koja je uplakana govorila o posljedicama koje su suđenje i boravak njenog supruga u pritvoru imali na njihovu porodicu i maloljetnu kćer, te familiju i prijatelje.

“Najprije šok, nevjerica, jer moj suprug nije zaslužio da bude optužen za ratne zločine. Od njega sam naučila da ljude cijenim kao ljude, a ne po vjeri. Optužnice su bile teške za obitelj, za kćerku od osam godina. Najteže nam je padao njegov boravak u pritvoru i poslije suđenje, ustajanje u tri sata ujutru za odlazak na suđenje”, kazala je Slavica Andabak.

Dodala je da ona nije zaposlena, te da je dok je bio u pritvoru, odlazila u posjetu, a troškove je podmirivala muževa penzija.

Andabak je u svom svjedočenju naveo da je penzionisan u septembru 2007. godine.

Iskaz o ugledu koji je Andabak uživao kod kolega i prijatelja na ovom ročištu dao je i Hajrudin Peljto, pukovnik Oružanih snaga BiH, istakavši da mu je bilo drago kad je Andabak oslobođen, jer je smatrao da nije kriv.

Peljto je kazao da je normalno da je hapšenje i suđenje za ratne zločine uticalo na ugled Andabaka koji je imao u Oružanim snagama, naglasivši da i Andabak ima čin pukovnika.

“Čim se nekome sudi za ratne zločine, normalno je da mu je poljuljan ugled u mojim očima i u očima mojih kolega”, rekao je Peljto.

Na ovom ročištu svoj nalaz i mišljenje iznio je neuropsihijatar Abdulah Kučukalić, koji je po naredbi Suda pregledao Andabaka i dao svoj nalaz i mišljenje, navodeći da u potpunosti ostaje kod svog nalaza i mišljenja.

Odgovarajući na pitanja Nađe Hozić iz Pravobranilaštva BiH, vještak je pojasnio da je sekundarni strah kod Andabaka bio prisutan tokom boravka u pritvoru i to srednjeg intenziteta 50 dana i lakog intenziteta 100 dana.

Duševna bol kod Andabaka je jakog intenziteta bila 60 dana i srednjeg intenziteta tokom boravka u pritvoru 90 dana.

Dodao je i to da je bila blažeg intenziteta 100 dana u okviru kućnog pritvora.

Ovom ročištu prisustvovao je i vještak ekonomske struke Nedeljko Tanasković, koji nije iznosio svoj nalaz jer su se tako dogovorile stranke u postupku, a naveo je da ostaje kod svog nalaza i mišljenja.

U završnim riječima Andabakov advokat Esad Fejzagić je kazao da smatra da je u cijelosti dokazana osnovanost i visina tužbenog zahtjeva.

Fejzagić nije rekao o kojem se iznosu radi, ali je naglasio da je iznos uskladio s nalazom vještaka.

Hozić je predložila da se tužba odbija u cijelosti ili ukoliko se prihvati da se dodijeli iznos za nematerijalnu štetu.

Ona također nije precirala iznos.

Na pripremnom ročištu koje je održano 17. januara ove godine, također nije rečeno o kojem iznosu se radi, a Balkanskoj istraživačkoj mreži Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) potvrđeno je da Andabak traži iznos od oko 50.000 KM.

Andabak je u jednom predmetu oslobođen optužbi za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, te u nasilnom preseljenju srpskog stanovništva, nezakonitom zatvaranju i doprinošenju sistemu zlostavljanja na području Livna.

U odvojenom postupku je pravosnažno oslobođen optužbi za zločine počinjene u Grborezima kod Livna.

Sud  će odluku  po  Andabakovoj tužbi donijeti naknadno.

 

Albina Sorguč