Članak

Andabak: Tužilaštvo želi ukidanje oslobađajuće presude

10. Novembra 2017.15:21
Tužilaštvo BiH je od Apelacionog vijeća Državnog suda zatražilo da preinači oslobađajuću presudu Zdenku Andabaku i proglasi ga krivim ili da obnovi suđenje, čemu se Odbrana usprotivila.

Tužilac Vladimir Simović je istakao da u prvostepenoj presudi – kojom je Andabak oslobođen krivice za zločine u Livnu – nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama. Pojasnio je da Vijeće uopšte nije utvrdilo činjenicu da je Andabak rukovodio akcijom razoružavanja bošnjačkog stanovništva u Grborezima i susjednim selima, te istakao da je to utvrđeno kroz više dokaza.

Simović je naveo i da postoje određene kontradiktornosti u iskazima svjedoka S-1, ali da tu nije riječ o odlučnim činjenicama.

Sud BiH je u martu ove godine Andabaka oslobodio optužbi za zločin počinjen 1993. godine u livanjskom selu Grborezi, kada su ubijene dvije osobe, a jedna ranjena.

Andabak je oslobođen krivice da je rukovodio akcijom u selu Grborezi 21. jula 1993. godine, kada su pripadnici Druge lakojurišne bojne Vojne policije Hrvatskog vijeća obrane (HVO) jednu osobu ubili, a drugu ranili. Oslobođen je krivice da je ubio jednu osobu koju su pripadnici HVO-a prethodno ranili, kao i da je fizički maltretirao drugog civila.

Prema optužnici, Andabak je bio pomoćnik načelnika Uprave Vojne policije za Operativnu zonu Sjeverozapadna Hercegovina HVO-a i komandir Druge lakojurišne bojne Vojne policije HVO-a.

Andabakov advokat Esad Fejzagić je rekao da je prvostepena presuda obrazložena i da treba biti potvrđena.

“Prvostepeno vijeće je dalo detaljno i logično obrazloženje za svaku od spornih činjenica i ta presuda može služiti kao primjer kako se pišu presude u ratnom zločinu”, rekao je on.

On je istakao i da uvodni dio optužnice Andabaku stavlja na teret da je istovremeno vršio dvije vojne dužnosti, “što se zna da nije moguće”.

Andabak se kratko obratio sudijama s riječima da je tokom procesa radio na tome da dokaže istinu.

Odluku o žalbi Apelaciono vijeće će donijeti naknadno.

 

Lamija Grebo