Članak

TI BiH: Korupcija u BiH u porastu, pravosuđe doprinosi tome

29. Januara 2019.13:24
Transparency International (TI) u Bosni i Hercegovini predstavio je rezultate indeksa percepcije korupcije (CPI) za prošlu godinu, koji pokazuje da se naša zemlja, od ukupno 180 država koje su se našle u istraživanju, nalazi na 89. mjestu. Poredeći rezultate u posljednjih sedam godina – gdje se ocjene za BiH kreću od 42 za 2012.

This post is also available in: English (English)

do 38 za 2017. – vidljivo je da je naša zemlja ostvarila nazadak, a poziciju na listi CPI dijelimo sa Indonezijom, Šri Lankom i Svazilendom.

“BiH je svrstana u hibridne režime u kojima se redovno dešavaju politički pritisci, izborne nepravilnosti, politički procesi, visok stepen korupcije, pritisci na medije i gotovo nepostojeća vladavina prava. BiH je potpuno zarobljena privatnim interesima nosilaca vlasti”, kazao je Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Odbora direktora TI-a.

Stalne političke krize su dimne zavjese ispod kojih se dešava korupcija neviđenih razmjera, a glavni problem leži u nesposobnosti pravosuđa u BiH, koje se ne može uhvatiti u koštac sa ovim problemom, smatra Blagovčanin.

“Pravosudni sistem je najproblematičniji aspekt. Najviši nosioci javnih funkcija u BiH su ljudi bez diploma ili s lažnim diplomama. Pravosudni organi ne procesuiraju takve, kao ni korupciju koju konstantno rade. Najbolji primjeri su možda slučajevi Dženana Memića i Davida Dragičevića. Policijske i pravosudne strukture, umjesto da rješavaju predmete, vršile su represiju prema građanima”, rekao je Blagovčanin.

Pravosuđe u BiH se bavi samo sobom, a i nedavni izbor glavnog tužioca Tužilaštva BiH, sâm po sebi bio je manjkav, smatra Blagovčanin.

“Proces izbora trajao je dvije i po godine i nemamo nijedan razlog da vjerujemo da je to bilo neophodno ili da je izabran najbolji kandidat. Najveći broj istraga protiv nosilaca javnih funkcija obustavljen je u zadnjih par godina, što daje za pravo svakome da sumnja. Koncept nezavisnosti pravosuđa u BiH pogrešno je shvaćen. Oni nezavisnost shvataju kao neodgovornost. Ako mediji kritikuju, odmah su to napadi na nezavisnost. Dakle, nezavisnost po njima je da nikome ne odgovaraju za ono što rade”, kazao je Blagovčanin.

Kao mjere za spašavanje sistema od potpunog propadanja i bezakonja, TI BiH je naveo lustraciju u pravosuđu i agencijama za sprovođenje zakona, sistemske analize funkcionisanja javnog sektora, posebno javnih preduzeća, kako bi se otklonile ključne prepreke u funkcionisanju, te jačanje zakona usmjerenih na sprečavanju političke korupcije.

Prema indeksu korupcije, sve države okruženja osim Makedonije nazadovale su na listi. Najbolju poziciju od zemalja regije i dalje drži Hrvatska, a najveći nazadak imala je Srbija.

This post is also available in: English (English)