Članak

Muminović i ostali: Tužilaštvo želi strožiju kaznu za silovanje maloljetnice

30. Novembra 2018.16:37
Tužilaštvo BiH zatražilo je da Apelaciono vijeće Suda BiH trojici bivših pripadnika Armije BiH (ABiH) – koji su osuđeni na ukupno 16 godina zatvora za silovanje maloljetne osobe – izrekne kaznu u dužem vremenskom trajanju.

Tužiteljica Marijana Čobović smatra da je izrečena kazna neprimjerena težini i posljedicama krivičnog djela, te da Sud nije adekvatno cijenio otežavajuće okolnosti.

“Višestruko silovanje nad maloljetnicom, brutalnost, umanjene životne sposobnosti za 30 posto. Iako je Sud sve ove okolnosti utvrdio, one nisu došle do izražaja”, kazala je Čobović.

Ona je kao otežavajuću činjenicu navela da je Muminović u bjekstvu i da je za njim raspisana potjernica.

Prvostepeno vijeće Suda BiH je u julu ove godine osudilo Elvira Muminovića na šest, a Samira Kešmera i Mirsada Menzilovića na po pet godina zatvora za zločin protiv civilnog stanovništva.

Prvostepenom presudom utvrđeno je da su Muminović, Kešmer i Menzilović upotrebom sile i prijetnji izvršili silovanje maloljetne oštećene svjedokinje “A” u maju 1993.

Branioci optuženih Senad Bilić, Senad Dupovac i Rusmir Karkin zatražili su od Apelacionog vijeća da ukine prevostepenu presudu i održi novo suđenje ili da preinači prvostepenu presudu u oslobađajuću.

“Čitava koncepcija Odbrane se zasnivala na velikim kontradiktornostima u iskazima oštećene”, rekao je Bilić, branilac optuženog Muminovića.

Kešmerov advokat Senad Dupovac kazao je da njegov klijent nije imao status pripadnika Armije BiH, da je riječ o presuđenoj stvari iz 1994.

“Na ovaj događaj ja ne bih pomislio, a ne uradio”, izjavio je Kešmer.

Optuženi Menzilović je istakao da u to vrijeme nije bio pripadnik Armije BiH.

“Od 1. do 21. maja 1993., u vrijeme dok sam bio na obuci, nisam imao status vojnika. Iz kasarne se nije moglo izlaziti jer je Vojna policija obezbjeđivala da budemo u kasarni, da se nešto ne bi desilo. Tek od jula 1993. postao sam vojnik”, rekao je on.

Apelaciono vijeće Suda BiH odluku će donijeti naknadno.

 

Albina Sorguč