Članak

Slišković uredno prijavljivao PDV obaveze

9. Januara 2018.12:35
Na suđenju za organizovani kriminal, pranje novca i poreske utaje, vještak Odbrane je istakao da je optuženi Jozo Slišković, kao odgovorna osoba u “Farmeru”, uredno prijavljivao PDV obaveze, ali da je ova firma imala velika dugovanja.

Ivan Bilać, vještak ekonomske struke koji je nalaz i mišljenje dao po naredbi Suda BiH, kazao je da je poreski obveznik “Farmer” za mart 2009. iskazao PDV obavezu u iznosu 834.158 konvertibilnih maraka (KM), ali da u dokumentaciji koju je imao na raspolaganju nije našao da je ona izmirena.

“Nema dokaza da je taj iznos plaćen do 10. aprila 2009. godine. Likvidnost poreskog obveznika je bila ugrožena u vrijeme dostavljanja obaveze i ona je bila osnovni uzrok neizmirenja”, dodao je vještak.

Sredstva na računima komercijalnih banaka, kako je rekao vještak, nisu bila dovoljna za izmirenje obaveza, a Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) je poslije konstatovala da su svi računi blokirani i ugašeni, zbog čega je uvedena posebna shema naplate.

“Posebna shema se može uvesti radi osiguranja naplate po osnovu PDV-a. Obveznik tada ističe da se nalazi u tom sistemu, gdje izlazni PDV kupci direktno plaćaju UIO-u”, pojasnio je vještak i dodao da mu nije jasno zašto se “posebna shema” nije provela do kraja, osim što je UIO 2013. konstatovao da se na taj način obaveze nisu mogle naplatiti.

Naveo je i da je za ugovore o cesiji i kompenzaciji morala postojati dokumentacija kako bi bili zaključeni, kao i da pri sačinjavanju ugovora nakon aprila 2009. porezni obveznik nije postupio u skladu sa zakonom o finansijskom poslovanju.

Na upit branioca Fahrije Karkina da li je Slišković na zakonit način iskazivao PDV, vještak je odgovorio potvrdno i spomenuo da je optuženi bio odgovorna osoba u “Farmeru” do oktobra 2009. godine.

“Uredno je kao odgovorno lice prijavljivao obaveze. U to vrijeme mali su prilivi bili na račune ‘Farmera’, izdato je dosta mjenica prema komercijalnim bankama. Jozo nije mogao uticati na to, nije imao priliva”, kazao je vještak.

Sliškoviću je odgovorio da iznos od 834.158 maraka prema UIO-u nije dužan on, već firma “Farmer”.

Jerku, Slavu i Jozu Ivankovića Lijanovića, kao i Miroslava Čolaka, optužnica tereti za pranje novca, a Milorada Bahilja, Sliškovića, Željka Mikulića, Draženka Kvesića, Mirjanu Šakotu i Mirka Galića za neplaćanje poreza. Svima je na teret stavljen i organizovani kriminal, a pored njih za neplaćanje poreza se terete firme “Lijanovići”, “Mi-MO”, “Farmer”, “Farmko” i “Optimum”.

Tužilac Ismet Šuškić je kratko dodao da je ovaj nalaz sačinjen na osnovu činjenica koje su prikupljane tokom istrage i da ide u korist Tužilaštva BiH.

Naredno suđenje je 23. januara, kada će vještak nastaviti s iznošenjem nalaza.

Haris Rovčanin