Članak

Šišić i ostali: Ponovno suđenje bivšim pripadnicima Armije BiH

15. Decembra 2017.15:04
Apelaciono vijeće Suda BiH ukinulo je prvostepenu presudu četvorici pripadnika Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) u oslobađajućem dijelu, dok je u osuđujućem potvrdilo 14-godišnju kaznu izrečenu Emiru Drakovcu za ratni zločin počinjen u selima Vratsalići (općina Rogatica) i Zebina Šuma (općina Foča).

Prvostepenom presudom su Tarik i Muhamed Šišić te Aziz Šuša oslobođeni optužbe da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika. Drakovac je osuđen da je zajedno s drugom osobom učestvovao u ubistvu i skrnavljenju tijela civila Miloša Kovačevića u Vratsalićima.

Prema presudi, nakon što je pucao u civila, Drakovac je prišao Kovačeviću sa sjekirom, koju je pronašao kod kazana za pečenje rakije, i odsjekao mu glavu, potom mu je skinuo pantalone i odsjekao spolni organ, koji je stavio u usta odsječene glave.

Prvostepenom presudom je utvrđeno da je Drakovac s Ramizom Salićem u selu Zebina Šuma u decembru 1992. mučio zarobljenog pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS) na način da mu je svukao pantalone i nožem odsjekao kožu s vrha spolnog organa.

Drakovac je za zločin protiv civila osuđen na osam godina, dok je za mučenje u Zebinoj Šumi osuđen na sedam godina. Sudsko vijeće mu je izreklo jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju 14 godina.

Prvostepenom presudom iz marta 2017. godine, Drakovac je oslobođen optužbe da je zajedno sa optuženima Muhamedom i Tarikom Šišićem te Azizom Šušom učestvovao u napadu na konvoj u Kukavicama (općina Rogatica), kada je smrtno stradao 21 civil i 39 ih je ranjeno. Prvostepeno vijeće je utvrdilo da su optuženi bili prisutni na licu mjesta i učestvovali u napadu na konvoj u Kukavicama, ali da ostaje sumnja u pogledu cilja koji su napadali, to jest u pogledu uvjerenja da su optuženi znali da je riječ o civilima.

Na ovu presudu Tužilaštvo BiH je izjavilo žalbu, koju je Apelaciono vijeće prihvatilo, uz obrazloženje da su navodi osnovani jer je Prvostepeno vijeće propustilo savjesno ocijeniti sve izvedene dokaze, kao i obrazložiti opravdanost razloga zbog kojih su optuženi pogrešno vjerovali da se prema njima kreće vojna, a ne civilna kolona.

Džana Brkanić