Članak

Bašić: Potpun izostanak kajanja i žaljenja

8. Decembra 2017.11:50
Tužilaštvo BiH je navelo da optužena Azra Bašić nije izrazila žaljenje i kajanje za djela počinjena 1992. u Derventi, zatraživši od Sudskog vijeća da je osudi na 15 godina zatvora.

Tužilac Milanko Kajganić je rekao da su dokazani svi elementi krivičnog djela zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika, kao i postojanje oružanog sukoba na području Dervente.

Naveo je da su oštećene osobe bile civili, bez naoružanja, te su živjele u svojim kućama u naselju Čardak kod Dervente kada su odvedene u Dom Jugoslavenske narodne armije (JNA). Dodao je da su među oštećenima bila i dva ratna zarobljenika.

“Mi smo dostavili više dokaza koji nedvosmisleno potvrđuju da je optužena bila pripadnica riječke brigade Hrvatske vojske i da je ratovala na strani Hrvatskog vijeća obrane (HVO) u Derventi. Sam status optužene potvrdili su svjedoci, a Odbrana to nije sporila”, izjavio je Kajganić.

Prema njegovim riječima, svjedoci su potvrdili identitet optužene, a neki od njih su izjavili da su je upoznali 26. aprila 1992., a kasnije viđali i u logoru “Rabić”.

Za ljude koji su dovedeni u Dom JNA, tužilac je kazao da su naveli da su prozori bili razbijeni, a da su ih optuženi i ostali vojnici natjerali da bosi hodaju po staklu. Svjedoci su, prema tužiocu, govorili o monstruoznim detaljima i o tome da su morali četveronoške hodati i na leđima nositi optuženu i vojnike.

“Svjedok Radojica Gajić je opisao da je optužena prišla Blagoju Đurašu i zabola mu nož u vrat, te se obratila i rekla: ‘Neka vam sad Vojvoda lakše diše’… Svjedoci su na jasan i precizan način opisali zlostavljanje, da ih je Bašić natjerala da skinu obuću, jedu novac, sol, ližu krv, jahala ih je, izvođeni su na simulirano strijeljanje”, naveo je tužilac.

Tužilaštvo BiH tereti Bašić da je, kao pripadnica HVO-a, od 26. aprila do početka maja 1992. godine u prostorijama Doma JNA u Derventi i na području sela Polje učestvovala u ubistvu, mučenju i nanošenju patnji i povreda.

Kajganić je napomenuo da Odbrana nije izvela ni jedan dokaz koji bi se mogao uzeti kao olakšavajuća okolnost, ali da se prilikom odmjeravanja kazne treba uzeti u obzir upornost optužene, brutalnost, bezobzirnost, potpun izostanak kajanja i žaljenja te izbjegavanje ekstradicije iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

“Odbrana nije uspješno osporila ni jedan dokaz Tužilaštva BiH, niti narušila kredibilitet, a ni dovela u sumnju izjave svjedoka. Predlažemo da se optužena proglasi krivom u trajanju od 15 godina zatvora”, dodao je Kajganić.

Završna riječ Odbrane zakazana je za 15. decembar.

Emina Dizdarević