Članak

Bašić: Zarobljen veći broj lica sa Čardaka

27. Oktobra 2017.11:52
Na suđenju za ratni zločin počinjen u Derventi, Tužilaštvo BiH uložilo je set materijalnih dokaza, među kojima su izvještaji o postojanju ratnog stanja, ali i podaci da su zarobljeni srpski civili s područja Čardaka.

Tužilaštvo BiH je na suđenju Azri Bašić uložilo nekoliko materijalnih dokaza kojima pokazuje da je 1993. pripadala Domaljevačkoj brigadi, a 1994. Derventskoj brigadi. Kao dokaz, tužilac Milanko Kajganić priložio je i redovni borbeni izvještaj komande Prvog krajiškog korpusa od 12. juna 1992. godine, kojim dokazuje da je došlo do sukoba u Derventi, kao i prisutnosti Hrvatske vojske na tom području.

Tužilac Kajganić u spis je priložio i izvještaje koji se nalaze na internet stranici Slobodana Praljka a u kojima se navodi da je sukob u Derventi počeo 26. aprila 1992., a oštećeni su zatvoreni u Dom vojske.

Također, priložen je izvještaj kojim se konstatuje da je 26. aprila iste godine došlo do zarobljavanja većeg broja lica srpske nacionalnosti iz mjesta Čardak (općina Derventa).

“U izvještaju od 26. aprila navodi se da Riječka satnija učestvuje u sukobima u Derventi. Izvještajem Hrvatske vojske od maja 1992. navodi se bezbjednosno stanje u Posavini i Derventi, te da je tu i Riječki bataljon – svjedoci su govorili da je Bašić bila pripadnica”, pojasnio je tužilac.

Tužilaštvo BiH tereti Bašić da je, kao pripadnica Hrvatskog vijeća obrane (HVO), od 26. aprila do početka maja 1992. godine u prostorijama Doma Jugoslovenske narodne armije (JNA) u Derventi i na području sela Polje učestvovala u ubistvima, mučenju i nanošenju patnji i povreda.

Braniteljica Binasa Abaspahić je na dokaze Tužilaštva imala prigovore relevantnosti jer izlaze iz vremenskog okvira optužnice te se ne spominje njena branjenica Bašić. Također, na neke dokumente uložila je prigovor zakonitosti navodeći da su uzeti sa internetske stranice i nisu ovjereni.

Naredno suđenje je zakazano za 3. novembar, kada će Odbrana početi sa svojim dokaznim postupkom.

Emina Dizdarević