Članak

Ćurić i ostali: Zatraženo oslobađanje Čopelja

Odbrana optuženog Habiba Čopelja zatražila je od Suda Bosne i Hercegovine da njihov branjenik bude oslobođen optužbe za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen na području Mostara.

Nihada Buturović, braniteljica optuženog Čopelja je kazala da nije riječ samo o civilnim žrtvama već i o vojnim, a što pokazuju uloženi materijalni dokazi. Ona smatra da njen branjenik nije mogao odbiti naredbe komande jer je bio obični vojnik.

Uz Čopelja, za zločin počinjen nad civilima hrvatske nacionalnosti optuženi su Enes Ćurić, Ibrahim Demirović, Samir Kreso i Mehmed Kaminić. Na teret im se stavlja fizičko i psihičko maltretiranje zatvorenika u Bijelom Polju (općina Mostar). Demirović je optužen i za prisiljavanje na seksualni odnos jedne osobe u Potocima.

Prema optužnici, Ćurić je bio pripadnik 49. brdske brigade ABiH i upravnik zatvoreničkih objekata u Potocima kod Mostara, Demirović komandant 47. brdske brigade ABiH, Kreso načelnik saniteta jedinice koja je djelovala na području Bijelog Polja, a Čopelj i Kaminić pripadnici ABiH.

Čopelj je optužen da je zajedno sa Ćurićem i Demirovićem odvodio civile u živi štit. Buturović smatra da nije izvršena podjela radnji i da je nemoguće da su sva trojica učestvovala na isti način u odvođenju.

“Nijedan svjedok nije izjavio da je optuženi naredio i izvodio na živi štit. I sami svjedoci paušalno navode da su izvođeni na živi štit. Tužilaštvo nije dokazalo vezu između mog branjenika i živog štita. Da nije bilo živog štita govori i činjenica da su civili smješteni u kuću kako bi se zaštitili do vatre i granata”, pojasnila je ona.

Dodala je da samo nekoliko svjedoka spominje Čopelja, ali samo u kontekstu njegove prisutnosti kada su se njihova imena čitala za izlazak. Kako je rekla, nije dokazano da ih je on vodio ili da je imao ovlaštenja.

Govoreći o tački optužnice koja njenog branjenika tereti da je Stanislava Krezića zatvorio u garažu i naredio mu da prebacuje sitni pijesak iz jednog ćoška u drugi, te da je trpio patnju i bol, ona je istakla da Čopelj nije imao namjeru i svijest za počinjenje ovog djela.

“On kao obični vojnik nije mogao da bira šta će da radi. Vjerovatno mu je rečeno da uzme nekog iz grupe i da prebaci pijesak od tačke A do tačke B. Odbrana ne želi da ospori patnje koje je oštećeni pretrpio, ali da ih je pretrpio od strane optuženog smatramo paušalnim”, pojasnila je ona.

Iznošenje završne riječi petooptuženog Kaminića zakazano je za 12. juli.

Emina Dizdarević Tahmiščija