Članak

Bojadžić: Veća kazna ili oslobađanje

23. Januara 2017.17:41
Tužilaštvo BiH je zatražilo od Apelacionog vijeća Suda BiH da Nihadu Bojadžiću, osuđenom na godinu dana zatvora zbog zločina nad ratnim zarobljenicima u Jablanici, izrekne strožiju kaznu i ukine oslobađajući dio presude.

Odbrana je zatražila da njihov branjenik bude oslobođen osuđujućeg dijela, a da se oslobađajući dio presude potvrdi.

Sud BiH je u aprilu prošle godine proglasio Bojadžića krivim da je, kao zamjenik komandanta odreda “Zulfikar” Armije BiH (ABiH), sredinom jula 1993. u muzeju “Bitka na Neretvi” naredio vojniku po nadimku Deba da pretuče zarobljene pripadnike Hrvatskog vijeća obrane (HVO) Karla Marića i Franju Ramljaka.

Bojadžić je proglašen krivim i da je u bazi odreda “Zulfikar” u Donjoj Jablanici u septembru 1993. godine pucao oko glave svjedoku Marinku Drežnjaku dok ga je ispitivao o oružju.

Tužilaštvo je zatražilo da se ukine dio presude kojom je Bojadžić oslobođen dijela optužbi. Tužilac Sedin Idrizović je kazao kako je 14 svjedoka Tužilaštva potvrdilo da je optuženi bio u Jablanici 28. jula 1993. godine i počinio krivične radnje, napomenuvši kako je S-1 na okolnosti alibija na neuvjerljiv način govorio da je optuženi tog dana bio u Sarajevu.

“Svjedoci Odbrane su imali težak zadatak, a to je da nakon 20 godina kažu da li su optuženog vidjeli 28. jula 1993. u Sarajevu”, rekao je Idrizović.

Braniteljica Vasvija Vidović je istakla da “nikada nije vidjela tako fundamentalno netačno interpretiranje dokaza”, dodavši da je tužilac potpuno pogrešno interpretirao iskaz svjedoka S-1.

Govoreći o 14 svjedoka koje je Tužilaštvo spomenulo, Vidović je naglasila da niko do tih svjedoka nije poznavao Bojadžića, te da uopće nisu saglasno svjedočili, kao i da u ranijim iskazima nisu spomenuli optuženog.

“Ne samo da smo doveli u sumnju navode optužnice nego smo kao kamen učvrstili alibi optuženog”, rekla je Vidović.

Osvrćući se na bitne povrede postupka, Vidović je ukazala na povredu prava na odbranu usljed istovremenog vođenja više postupaka protiv optuženog, činjenice da nije bio obaviješten o krucijalnim elementima krivičnog djela, prebacivanja tereta dokazivanja na Odbranu, te ograničenja u pogledu unakrsnih pitanja.

Prema Vidović, izreka osuđujućeg dijela presude je nerazumljiva.

Odbrana je navela da je Sud pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje, te da je uvjerena da će Apelaciono vijeće utvrditi da Bojadžić nije odgovoran za djela za koja je proglašen krivim.

U drugom predmetu pred Sudom BiH, Bojadžić je pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog ubistava hrvatskih civila i vojnika u selu Trusina kod Konjica.

Zbog lošeg zdravstvenog stanja Bojadžić nije prisustvovao izlaganju žalbi.

Apelaciono vijeće će svoju odluku donijeti naknadno.

Lamija Grebo