Članak

Mladić: Novi zahtjev Odbrane za izuzeće

10. Oktobra 2016.12:57
Odbrana Ratka Mladića zatražila je da iz Apelacionog vijeća Haškog tribunala, koje će odlučivati o žalbama, bude izuzet američki sudija Theodor Meron zbog navodne pristrasnosti na štetu optuženog.

This post is also available in: English

Kako tvrdi Odbrana, sudija Meron je u prošlosti izjavljivao “da je Mladić kriv”.

Sudija Meron, koji je dugo bio predsjednik Tribunala, a sada je na čelu Mehanizma koji ga nasljeđuje, član je Apelacionog vijeća pred kojim su dvije žalbe Mladićeve Odbrane.

Prva je uložena na odluku kojom je sud odbacio tvrdnju Odbrane da je prekršeno Mladićevo pravo na fer suđenje.

Drugu žalbu Mladićevi branioci uložili su na termine za završne riječi i podneske koje je odredilo Raspravno vijeće.

Kao razlog za izuzeće Merona, Odbrana ističe da je on davao izjave koje su Mladića unaprijed proglasile krivim.

U avgustu 2003., Meron je izjavio da Tribunal “neće smatrati svoj rad okončanim sve dok Karadžić i Mladić ne budu privedeni pravdi”.

Aludirajući na pravilo da se optuženi smatra nevinim dok ne bude dokazana njegova krivica, Mladićeva Odbrana tvrdi da “niko ne traži da nevina osoba bude privedena pravdi” i da je “privođenje pravdi izraz koji podrazumijeva krivicu”.

“Jasno značenje Meronovih riječi je da je Mladić učinio nešto pogrešno – da je kriv za nešto… Predsjednik suda se ne može smatrati nepristrasnim ako poziva da neka osoba bude privedena pravdi”, tumače branioci.

U zahtjevu za izuzeće, Odbrana navodi i sličnu izjavu koju je sudija Meron dao pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih Nacija (UN) u oktobru 2003. Podsjećajući da je Tribunal osnovan da sudi “najodgovornijima za najveće zločine”, Meron je, kako ga Odbrana citira, rekao: “Ta misija neće biti završena dok ne budemo sudili Mladiću i Karadžiću”.

Branioci tvrde da je sudija Meron time što je pomenuo “najodgovornije” za zločine, a ne “osumnjičene” da su odgovorni, otkrio da je unaprijed, prije suđenja, proglasio krivim Mladića i Karadžića. Takav sudija, tvrdi Odbrana, ne može se smatrati nepristrasnim.

Branioci Branko Lukić i Miodrag Stojanović ističu i da je sudija Meron “pokazao manjak poštovanja za pravo optuženog na fer suđenje” i time što je Odbrani u septembru uskratio pristup povjerljivim dokumentima iz drugog procesa.

U zahtjevu za izuzeće, Mladićevi branioci sugerišu da pristrasnim na štetu optuženog smatraju još dva člana Apelacionog vijeća – sudije Carmela Agiusa, sadašnjeg predsjednika Tribunala, i Fausta Pokara. Odbrana je takođe zatražila i njihovo izuzeće.

“Kolektivno, ove tri sudije čine većinu koja može preglasati ostale članove Vijeća. Ne smije se, stoga, dozvoliti čak ni utisak da Tribunal prečicom dolazi do osude Mladića”, zaključuje Odbrana.

General Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske (VRS), optužen je za genocid u Srebrenici, progon Muslimana i Hrvata širom BiH, terorisanje stanovništva Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Radoša Milutinović


This post is also available in: English