Članak

Mladić: Žalba Odbrane na kršenje prava optuženog

5. Oktobra 2016.12:29
Odbrana Ratka Mladića uložila je žalbu na odluku kojom je Haški tribunal odbio kao neutemeljenu tvrdnju branilaca da je prekršeno pravo optuženog na pravično suđenje.

This post is also available in: English

Odbrana u svojoj žalbi ostaje pri tvrdnji da je pravo na fer suđenje prekršeno time što pravni pomoćnici sudija, koji su učestvovali u sastavljanju osuđujuće presude Radovanu Karadžiću, tu pomoć sada pružaju sudijama u procesu protiv Mladića.

Po Odbrani, time je prekršeno osnovno procesno pravilo da je Mladić nevin dok se, na suđenju, ne dokaže da je kriv.

Raspravno vijeće je, početkom jula, odbacilo tvrdnju Odbrane da je suđenje Mladiću nepravično, naglašavajući da odluke i presudu donose isključivo sudije, a ne njihovi pravni pomoćnici.

U toj odluci, sudije su precizirale da im pomažu dva pravna pomoćnika koja su to činila i u predmetu Karadžić, ali da to ne utiče na nepristrasnost članova Raspravnog vijeća.

U danas podnesenoj žalbi, Mladićeva Odbrana tvrdi da Raspravno vijeće nije odgovorilo na njenu osnovnu tvrdnju da je premještanjem sudskih pomoćnika iz procesa Karadžiću “prekršena pretpostavka da je Mladić nevin”.

Sudije su, kako smatra Odbrana, propustile da, poslije analize, odluče da li su prava Mladića bila poštovana.

“Ukoliko je Raspravno vijeće zanemarilo Mladićeva osnovna zakonska i ljudska prava, suđenje ne bi trebalo da bude nastavljeno i postupak bi trebalo proglasiti neuspješnim”, naglašavaju u žalbi branioci Branko Lukić i Miodrag Stojanović.

O žalbi Odbrane odlučivaće Apelaciono vijeće Tribunala.

Karadžića, bivšeg predsjednika Republike Srpske, Haški tribunal je u martu nepravosnažno osudio na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici, progona Muslimana i Hrvata širom BiH, terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Po istim optužbama sudi se generalu Mladiću, ratnom komandantu Vojske Republike Srpske (VRS).

Završne riječi Optužbe i Odbrane, kojim će biti okončano suđenje Mladiću, trebalo bi da budu održane od 5. do 15. decembra.

Odbrana je najavila da će i na tu odluku sudija uložiti žalbu, budući da vjeruje da nije imala dovoljno vremena za pripremu završnih argumenta zbog proceduralnih i tehničkih teškoća za koje nije kriva.

Radoša Milutinović


This post is also available in: English