Članak

Jovanović i ostali: Presuda početkom novembra

7. Oktobra 2016.10:55
Iznoseći završnu riječ, Odbrana Steve Jovanovića je zatražila da Državni sud donese oslobađajuću presudu za zločin počinjen na području Čajniča.

Branilac Dragan Tišić je kazao da se na osnovu provedenih dokaza može zaključiti da Stevo Jovanović nije odgovoran za ratne zločine protiv civila na području Čajniča.

“Tužilaštvo svojim dokazima nije van svake razumne sumnje dokazalo da je moj branjenik izvršio ubistvo Popović Aiše, odnosno da je bio saizvršilac”, kazao je Tošić.

Prema riječima Tošića, Odbrana je saslušanjem deset svjedoka, među kojima su Vukašin Radović, te Čedo i Milenko Jovanović, dokazala da optuženi Stevo Jovanović nije ni bio pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS) u maju, junu i julu 1992. godine.

“On je sve do 14. februara 1993. godine, znači do općeg napada Armije BiH na Čajniče, bio u preduzeću na radnoj obavezi. Iako vojna evidencija govori suprotno, to nije tačno, jer su brojni pripadnici VRS-a vođeni u evidenciji za cijeli rat, zbog, između ostalog, ostvarivanja različitih benefita”, naveo je branilac i zatražio donošenje oslobađajuće presude.

Stevo Jovanović je sa Milosavom, Marijanom i Slavkom Jovanovićem optužen da su 4. juna 1992. došli naoružani u selo Bučkovići, gdje su pod oružanom prijetnjom naredili jednoj osobi da ode u podrum i ubili je. Usljed otvorenog plamena, zapalila se kuća, štala, kao i susjedna kuća.

Izricanje presude zakazano je za 4. novembar.

Džana Brkanić