Članak

BIRN pokrenuo interaktivnu Mapu presuda o ratnim zločinima

22. Septembra 2016.13:43
Balkanska istraživačka mreža predstavila je jedinstvenu bazu podataka o pravosnažnim presudama izrečenim u predmetima ratnih zločina pred sudovima širom bivše Jugoslavije i pred Haškim tribunalom.

This post is also available in: English

BIRN je u četvrtak objavio svoju Mapu presuda o ratnim zločinima, interaktivni alat koji pruža pregled sudskih odluka o zločinima počinjenim tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina.

Mapa se sastoji od ukupno 386 presuda, i predstavlja jedinstvenu bazu podataka pravosnažnih presuda izrečenih od strane nacionalnih sudova u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji.

Mapa obuhvata i presude koje je izrekao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Hagu, kao i predmete u kojima su optuženi preminuli tokom suđenja pred Haškim tribunalom.

“Dok izvještavamo o ratnim zločinima, mi kao novinari sa teškoćama dobijemo sve dokumente koji se odnose na predmete ratnih zločina. Tokom godina, akumulirali smo značajan arhiv, a prikupili smo i sve ostale dostupne presude iz raznih sudova”, kaže Marija Ristić, koordinatorka tima koji je radio na mapi.

“Imajući u vidu koliko su naši sudovi zatvoreni za javnost, vjerujemo da će ova mapa biti jedinstveni resurs za novinare, studente, istraživače i za javnost”, dodala je ona.

Mapa sadrži 96 presuda iz Bosne i Hercegovine, 141 iz Hrvatske, 8 sa Kosova, 6 iz Crne Gore, 38 iz Srbije i 59 presuda koje je izrekao MKSJ.

Prema podacima iz Mape, do sada je najmanje 646 ljudi osuđeno od strane lokalnih sudova i 83 od strane Haškog tribunala za zločine počinjene tokom gotovo deset godina sukoba u bivšoj Jugoslaviji, koji su iza sebe ostavili 125.000 mrtvih, a 12.000 se još uvijek vode kao nestali.

“Također je važno napomenuti da Mapa otkriva ogromne razmjere zločina počinjenih tokom sukoba, ali i rezultate koje su sudovi postigli u procesuiranju tih zločina”, kazala je Ristić.

Osim presude, odeljak “Resursi” obuhvata optužnice i druge podatke o predmetima ratnih zločina. Mapa također sadrži linkove koji vas povezuju sa BIRN-ovim izvještajima sa suda i analizama koje se odnose na suđenja za ratne zločine u proteklih deset godina.

Mapa, međutim, ne uključuje presude koje su izrečene od strane kantonalnih sudova u Bosni i Hercegovini. U nekim zemljama, BIRN još uvijek čeka da sudovi obezbijede sve presude.

Podatke o ukupnom broju nestalih osoba pribavila je Međunarodna komisija za nestale osobe.

Mapa presuda o ratnim zločinima je dio inicijative Balkanska tranzicijska pravda BIRN-a, koju finansira Evropska komisija, Savezno ministarstvo vanjskih poslova Švajcarske i Fondacija Robert Bosch.

Projekt ima za cilj poboljšanje javnog razumijevanja pitanja tranzicijske pravde u zemljama bivše Jugoslavije – Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

    Urednik Detektor


    This post is also available in: English