Članak

Salčin: Žalba na osuđujuću presudu

23. Augusta 2016.15:42
Iznoseći žalbu na presudu kojom je Dževad Salčin osuđen na dvije godine zatvora zbog zločina počinjenog 1993. na planini Igman (općina Hadžići), Odbrana je zatražila da se optuženi oslobodi krivice ili da se postupak obnovi pred drugostepenim vijećem.

Branilac Kerim Čelik je rekao da je povrijeđeno pravo na pravično suđenje Salčina, kao i pravo na Odbranu, jer je tokom postupka optužnica promijenjena u odnosu na vrijeme počinjenja djela.

Pojasnio je da Tužilaštvo BiH, pred sami kraj suđenja, mijenja optužnicu i stavlja da se djelo desilo u prvoj polovini 1993. godine, umjesto u maju 1993.

“Odbrana se, rukovodeći optužnicom, bazirala na alibi za period – maj 1993. godine – i sa svojim svjedocima Odbrana je dokazala da se događaj nije desio u maju. Odbrana se trudila da dokaže da Salčin od aprila 1993. uopšte nije bio na Igmanu”, rekao je Čelik.

Sud BiH je u januaru ove godine Salčina proglasio krivim da je, kao pripadnik odreda “Zulfikar” Armije BiH (ABiH), u prvoj polovini 1993. ispred hotela “Mrazište” na planini Igman zatvoreniku Draganu Vukoviću odsjekao gornji dio školjke desnog uha, te time počinio zločin protiv ratnih zarobljenika.

Istom presudom, Sudsko vijeće je Salčina oslobodilo optužbe da je neutvrđenog dana u julu 1993. godine u kuhinji istog hotela na Igmanu natjerao zatvorenike da pjevaju četničke pjesme, te potom bacio stolicu na jednog od njih, a zatim ih fizički maltretirao.

Tužilac Vladimir Simović je u odgovoru na žalbu rekao da je optužnica izmjenjena, odnosno precizirana kako bi se izbjegao rizik nedokazanosti.

“Ja sam duboko ubijeđen da se događaj desio u maju, jer imamo tri izjave oštećenog Vukovića u kojima on govori da se događaj desio u maju. Međutim, Odbrana je našla nekoliko svjedoka koji su izjavili da je u aprilu Salčin išao u Grabovicu (…) To što je jedinica “Zulfikar” otišla na Grabovicu u aprilu, to ne znači da Salčin nije mogao biti u maju na Igmanu”, izjavio je Simović

Tužilaštvo BiH je Apelacionom vijeću predložilo da se žalba Odbrane na presudu odbije, te da se potvrdi prvostepena presuda.

Vijeće će odluku o žalbi donijeti naknadno.

 

Emina Dizdarević