Članak

Predstavljene analize o terorizmu, korupciji i kriminalu

7. Jula 2016.16:28
BIRN BiH predstavio analizu procesuiranih predmeta iz oblasti terorizma, korupcije i organizovanog kriminala i novi web portal detektor.

ba

Balkanska istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini (BIRN BiH) je početkom 2016. godine počela pred Sudom BiH pratiti predmete iz oblasti terorizma, korupcije i organizovanog kriminala. U toku prvog polugodišta 2016. sačinjene su analize procesuiranih predmeta i izazova s kojima se suočava pravosuđe na državnom nivou, a rezultati analiza predstavljeni su na danas održanoj konferenciji za štampu.

Istraživanja BIRN-a BiH koja se odnose na terorizam pokazuju da su Tužilaštvo i Sud BiH procesuirali preko 20 predmeta u vezi s terorizmom u BiH, kao i da je veći broj ovih predmeta u vezi s odlaskom osoba na strana ratišta i priključenja terorističkim organizacijama.

Problemi u ovim slučajevima tiču se saradnje istražnih agencija, razmjene podataka te procesa deradikalizacije nakon odsluženih kazni.

U odnosu na korupciju, analiza BIRN-a BiH pokazuje da se Državno tužilaštvo baziralo na manje predmete korupcije s obzirom da je najveći broj presuda iz ove oblasti ili oslobađajući ili je riječ o uvjetnim kaznama ili kaznama do godine dana zatvora, koje je moguće zamijeniti novcem.

Konačno, državno pravosuđe je riješilo veći broj predmeta, njih preko 230, iz oblasti organizovanog kriminala. Veliki problem u ovim predmetima se pojavio pri oduzimanju imovine ilegalno stečene kroz ova kriminalna djela.

Analiza BIRN-a BiH pokazuje da tužioci u predmetima organizovanog kriminala nekada ne traže oduzimanje imovine jer im to odnosi previše vremena u dokaznom postupku. Analiza također ukazuje na nemogućnost Suda BiH da osigura naplatu, kao i situacije u kojima osuđene osobe zatvorsku kaznu u trajanju do godine dana kompenzuju novcem ali ostaju dužne vratiti ilegalno stečenu imovinu.

BIRN BiH je na konferenciji za štampu predstavio i novi portal detektor.ba, na kojem će u narednom periodu biti objavljivani tekstovi, analize, istraživanja i intervjui, kao i audio i video materijali o procesuiranju ratnih zločina, tranzicionoj pravdi, monitoringu pravosuđa, terorizmu, korupciji i organizovanom kriminalu.

Na portalu detektor.ba nalazi se i jedinstvena arhiva sačinjena od preko 25.000 članaka, 1.553 radijske emisije, 78 epizoda emisije “TV Justice”, brojnih specijala, intervjua i reportaža nastalih tokom dugogodišnjeg praćenja suđenja za ratne zločine i novinarskog rada u oblasti tranzicione pravde.

    Erna Mačkić