Članak

Marina Pendeš pravosnažno oslobođena

23. Juna 2016.12:57
Sud BiH pravosnažno je oslobodio sadašnju ministricu odbrane BiH Marinu Pendeš za nesavjestan rad u službi.

Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo je prvostepenu oslobađajuću presudu nakon što je odbilo žalbu Tužilaštva BiH.

Pendeš je oslobođena krivice da je, kao zamjenica ministra odbrane, dala upute sekretarici da bez provjere da li je njen savjetnik Ivo Miro Jović prisutan na radnom mjestu uvijek evidentira njegovo prisustvo, kao i da je takvu evidenciju ovjeravala.

Tužilaštvo BiH tvrdilo je da su na taj način Joviću isplaćene plate i druge naknade u iznosu od blizu 13.000 konvertibilnih maraka.

Tužilac Mirza Hukeljić je u žalbi naveo da je presuda nerazumljiva i da zbog toga treba biti ukinuta.

U odgovoru na žalbu, branilac Josip Muselimović kazao je da oslobađajuća presuda treba biti potvrđena.

“Prvostupanjski sud nije načinio nijednu grešku, nijednu povredu, i činjenično stanje je potpuno pravilno utvrđeno. U djelima moje branjenice nema obilježja nijednog krivičnog djela“, rekao je Muselimović.

Amer Jahić