Članak

Vučurević nije htio pucati na kolege u Sarajevu

U nastavku obnovljenog suđenja Samiru Bejtiću pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, svjedok Tužilaštva je kazao da je jedne prilike razgovarao sa ubijenim Zoranom Vučurevićem, za čiju sudbinu je saznao od drugih osoba.

Fadil Hrković je za vrijeme rata bio zamjenik komandanta bataljona Desete brdske brigade Armije BiH (ABiH). Bio je u prilici da tri puta vidi optuženog Samira Bejtića.

Također je naveo da je civila Zorana Vučurevića poznavao te da je jednom razgovarao s njim.

“Upoznao sam Zorana Vučurevića u komandi Drugog bataljona kada ga je dovela, vjerovatno, Vojna policija. Ja sam ga pitao zašto je u komandi, on je odgovorio da je to zato što on neće pušku da nosi. Neće da puca na svoje kolege u Sarajevu”, svjedočio je Hrković.

Da je Vučurević odveden, kako je rekao, saznao je na Igmanu. Svjedok je dodao da nije prisustvovao dovođenju civila, niti je toga bilo u jedinici.

“Na Igmanu se pričalo da ga je odvela Vojna policija”, izjavio je svjedok.

Svjedok Armin Hotić je kazao da je za Zorana Vučurevića saznao jedino kroz suđenja, te da ga u ratnom periodu nije poznavao.

Istakao je da je tokom rata boravio u zatvoru “Viktor Bubanj” i u Centralnom zatvoru, gdje je bio maltretiran te tjeran da potpiše izjave za koje on ne zna. Dodao je da ostaje kod svojih izjava koje je dao na glavnom pretresu.

Na upit optuženog da li mu je poznato da je Mušan Topalović Caco nekog ubio ili da je naredio ubistvo, on je odgovorio da mu to nije poznato.

Samir Bejtić je optužen da je, kao pripadnik Desete brdske brigade ABiH, 25. decembra 1992. nezakonito mobilisanog civila Zorana Vučurevića odveo ispred linije razdvajanja koju su držale snage ABiH i ubio ga ispalivši u njega dva hica iz pištolja, a nakon toga tijelo polio razrjeđivačem radi uklanjanja tragova zločina.

On je optužen i za druge zločine počinjene na lokalitetu Kazani.

Bejtiću se suđenje obnavlja četvrti put nakon što je Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo oslobađajuću presudu i postupak vratio na ponovno suđenje pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Svjedok Džemo Topalović je bio komandant bataljona Desete brdske brigade ABiH. Sjedište komande je bilo na Skenderiji – pokrivali su liniju od Vrbanje do Jevrejskog groblja.

On je rekao da je išao u komandu brigade gdje je bio Mušan Topalović Caco, uglavnom po municiju i oružje.

“Bejtića poznajem iz viđenja. Kada sam išao u komandu, viđao sam ga, pozdravili bi se. Nikad nisam vidio da je nekog maltretirao”, izjavio je on.

Svjedok Senad Hasić je bio načelnik bezbjednosti Desete brdske brigade ABiH. Za optuženog Bejtića je kazao da je bio dobar vozač.

Kako je rekao, Zorana Vučurevića nije poznavao, za njega je čuo za vrijeme trajanja istrage.

Suđenje će se nastaviti 7. jula.

Emina Dizdarević Tahmiščija