Alibi za optužene

16. Marta 2016.00:00
Na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici, dodatni svjedoci Odbrane izjavili su da su optuženi Ostoja Stanišić i Marko Milošević bili na isturenom komandnom mjestu i liniji za vrijeme napada u julu 1995. godine.

This post is also available in: English

Milan Trifković, nekadašnji pripadnik Šestog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS) i pripadnik minobacačkog voda kazao je da ih je komandant Stanišić obišao u zaseoku Delići, najvjerovatnije oko 13. jula 1995. godine. Kako je rekao, upozorio ih je na mogući napad i podizanje borbene gotovosti.

“Jutro nakon posjete napad je krenuo. Sve je bilo zasuto granatama. Sa Stanišićem smo bili sve vrijeme napada na vezi. On je bio na isturenom komandnom mjestu, odakle je vodio napad, odnosno navodio gdje treba da dejstvujemo”, objasnio je svjedok Trifković.

On je dodao je komanda Šestog bataljona bila u Petkovcima, u staroj školi, ali da Stanišić tamo tokom napada nije bio.

“Nije moguće da bilo ko vodi napad iz komande u Petkovcima. To je bilo moguće jedino ako je bio na isturenom komandnom mjestu, odakle nam se komandant i javljao”, rekao je Trifković.

Ostoji Stanišiću i Marku Miloševiću se sudi za ubistva oko 1.000 Srebreničana počinjena sredinom jula 1995. godine na brani kod Petkovaca (opština Zvornik).

Prema optužnici, Stanišić je bio komandant Šestog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), a Milošević njegov zamjenik.

Na današnjem ročištu iskaz je dao i Kozarac Ljubo, nekadašnji pripadnik Čelopečke čete Šestog bataljona Zvorničke brigade VRS-a.

Kao svjedok Odbrane, Kozarac je potvrdio da je tokom napada 14., 15. i 16. jula na liniji viđao komandanta Ostoju Stanišića, kao i njegovog zamjenika Marka Miloševića.

“Obilazili su liniju svaki dan. Više puta sam ih tih dana vidio. Kada je Majo Milošević ranjen, bio sam lično prisutan, jer je on bio u rovu do mene”, objasnio je Kozarac.

On je dodao i da se njemu lično prvi dan napada pokvario mitraljez, te da ga je nosio komandantu Stanišiću u rov do njega da ga popravi.

Za sljedeće ročište, Odbrane su najavile izvođenje materijalnih dokaza, čime će biti završen dokazni postupak.

Dragana Erjavec


This post is also available in: English