Članak

Novo vještačenje oštećenog

18. Novembra 2015.00:00
Na obnovljenom suđenju za zločin počinjen u Rogatici pred Okružnim sudom u Istočnom Sarajevu, Sudsko vijeće je prihvatilo prijedlog Odbrane za novo vještačenje oštećenog.

This post is also available in: English

Advokat Radivoje Lazarević je u ime Odbrana sva tri optužena rekao kako je kontaktirao sa vještakinjom Zoricom Lazarević, koja je pristala da, između ostalog, ocijeni pažnju, usmjerenost i psihičku aktivnost oštećenog Mehe Džananovića.

Ranjavanje Mehe Džananovića u augustu 1992. i ubistvo njegovog oca Midhata na teret je stavljeno Dragiši i Milenku Ćaćiću, te Voji Motiki.

Oni su 24. marta 2014. godine oslobođeni optužbi da su, s još jednom nepoznatom osobom, počinili ovaj zločin u blizini sela Starčići. Presudu je ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i vratio predmet Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu.

Tužilaštvo se usprotivilo prijedlogu Odbrane, ocijenivši da je vještačenje nepotrebno.

Branilac Lazarević je ukazao na problem obezbjeđivanja oštećenog vještakinji, na šta je Sudsko vijeće reklo da je pristanak na vještačenje dobrovoljan.

Sudsko vijeće je sugerisalo da vještakinja kontaktira sa oštećenim.

Na prošlom ročištu vještakinja Alma Bravo-Mehmedbašić je, na poziv Optužbe, iznijela nalaz, ocijenivši da je svjedok Džananović sposoban svjedočiti.

Odbrana je na početku ročišta uložila i dva materijalna dokaza – spisak identificiranih bošnjačkih civila ubijenih od strane Rogatičke brigade, te popis žrtava u opštini Rogatica, istaknuvši da na njima nema imena Midhata Džananovića.

Suđenje je odgođeno na neodređeno vrijeme.

Lamija Grebo


This post is also available in: English