Članak

Leševi ispred magacina

1. Juna 2015.00:00
Na suđenju Goranu Sariću, optuženom za genocid počinjen u Srebrenici, zaštićeni svjedok Državnog tužilaštva izjavio je kako je vidio strijeljanje zarobljenih Bošnjaka i leševe ispred magacina u Kravici (općina Bratunac).

This post is also available in: English

Svjedok SG-2, kojem je dat imunitet od krivičnog gonjenja, ispričao je da se u julu 1995. godine nalazio u Centru za obuku na Jahorini kada “su upućeni u Srebrenicu da rade policijske poslove”.

Prema njegovim riječima, smješteni su školi u Bratuncu, a naredni dan su obavljali pretres terena u Potočarima, kako bi utvrdili da li je neko ostao od stanovništva koje je prethodno napustilo to mjesto.

On je naveo da je pretres trajao oko sat vremena, a da su potom stigli autobusi. Kako je rekao, zadatak je bio da se muškarci odvoje, a ostali sprovedu u autobuse.

SG-2 je kazao da su muškarci silom razdvajani i odvođeni u jednu kuću, ispred koje se nalazila gomila stvari koje su odlagali.

“Tada nisam znao. Poslije sam vidio iz onog što se događalo. (…) Sljedećeg dana kad smo bili u Kravici, dešavala su se ubistva”, kazao je SG-2, odgovarajući na pitanje Tužilaštva da li mu je poznato zbog čega su muškarci razdvajani.

Svjedok se prisjetio kako su se tokom noći zaustavili u “nekom objektu, magacinu ili poljoprivrednoj zadruzi” u Kravici, gdje im je rečeno da trebaju čuvati ljude koji su u objektu.

On je kazao da se nalazio iza objekta iz kojeg su se čuli jauci, te povremeno pucanje i bacanje bombi.

“Ispred magacina sam vidio sam leševe. Ne znam tačno koji broj”, prisjetio se svjedok i dodao da je njegov kolega iz voda bio među tijelima i pucao ako bi vidio da je neko živ.

SG-2 je rekao kako je čitav dan proveo kod jedne kuće i da od njega niko nije tražio da puca. Tokom dana je vidio da su dovođene grupe zarobljenih Bošnjaka iz pravca Konjević Polja.

“Bili su vezani žicom. Dovedeni su ispred. Onda su ih strijeljali ovi iz naše jedinice”, rekao je svjedok i dodao da su leševi bili bagerom ubacivani na kamione.

Sarić je optužen da je komandovao policijskim snagama koje su učestvovale u pretresima, razoružavanju, te prisilnom premještanju žena, djece i staraca, kao i odvajanju muškaraca i dječaka, koji će kasnije biti pogubljeni na području Srebrenice.

Tužilaštvo smatra da je pripadnicima policije izdao naredbu da osiguravaju putnu komunikaciju Bratunac – Konjević Polje i da zarobljavaju muškarce koji su pokušali šumom izaći iz zaštićene zone Srebrenica.

Na pitanje Odbrane da li je vidio ispred hangara oko 40 vojnika u starim SMB uniformama, svjedok je rekao da se ne sjeća.

Suđenje će se nastaviti 8. juna.

Lamija Grebo


This post is also available in: English