Članak

Sefer Halilović svjedok Vintiline Odbrane

3. Marta 2015.00:00
Sefer Halilović, svjedok Odbrane, kazao je na suđenju za zločin počinjen u kasarni “Viktor Bubanj” u Sarajevu da nije čuo da su na ovom mjestu počinjeni ratni zločini.

This post is also available in: English

Svjedočeći na poziv Odbrane Iulian-Nicolae Vintile, Sefer Halilović je kazao da je od 25. maja 1992. obavljao funkciju komandanta Republičkog štaba Teritorijalne odbrane (TO).

“Malo je primjera u historiji u kakvoj se situaciji tada našlo Sarajevo. Lenjingrad, naprimjer. Sarajevo je od tog maja bilo opkoljeni grad sve do potpisivanja Dejtona”, kazao je Halilović, objašnjavajući da je situacija u gradu bila haotična.

On je pojasnio da su u to vrijeme mnoge neformalne grupe pokušavale da brane grad, a sastavljanje prave komandne i vojne strukture iziskivalo je velike napore.

Svjedok je također naveo da su postojale samozvane vojne policije, koje su čak i njega legitimisale, dok je njegovoj supruzi jedan od takvih policajaca udario šamar.

Halilović je potvrdio da je krajem maja 1992. izdato naređenje da se svi građani prijave u TO, predaju oružje, te da se strogo zabranjuje pljačkanje i uništavanje tuđe imovine.

Na pitanje advokata Vlade Adamovića da li je za sprovođenje ovog naređenja bio nadležan Kerim Lučarević, komandant vojne policije, svjedok je kazao da formacijski nije postojalo mjesto komandanta vojne policije.

Odbrana Iulian-Nicolae Vintile je Haliloviću prezentovala nekoliko dokaza Tužilaštva na kojima se navodno nalazi njegov potpis, ali ih svjedok nije mogao identifikovati kao svoje. U jednom od tih dokumenata navodi se da je Kerim Lučarević komandant vojne policije, a u drugom da se Besim Muderizović imenuje za upravnika vojnog zatvora.

“Ministarstvo odbrane je bilo nadležno za vojni pritvor”, kazao je Halilović, koji je svjedočio uz prisustvo pravne savjetnice Edine Rešidović i nije htio odgovarati na pitanja vezana za subordinaciju i liniju komandovanja.

Na pitanje Odbrane da li mu je poznato da se u “Viktor Bubnju” dešavalo ono što tužilac navodi u optužnici, svjedok je kazao da nije, te da bi sigurno odmah reagovao da jeste.

“Ja sam jednom svratio na kafu kod Bisića i Krehe, ali ne sjećam se da sam obilazio pritvor”, naveo je Halilović.

Iulian-Nicolae Vintile i Ramizu Avdoviću se sudi da su od juna do kraja novembra 1992. godine učestvovali u uspostavljanju i održavanju sistema zlostavljanja civila srpske nacionalnosti.

Tužilaštvo BiH smatra da je Avdović bio komandir straže na petom spratu Okružnog zatvora u Sarajevu i u bivšoj kasarni “Viktor Bubanj”, a Vintila kuhar i stražar u nekadašnjoj kasarni.

Njima dvojici sudilo se zajedno sa Besimom Muderizovićem, koji je u toku postupka preminuo.

Suđenje se nastavlja 17. marta.

Džana Brkanić


This post is also available in: English