Lice: Halilović Sefer


17. Februara 2014.

U nastavku haškog procesa protiv Radovana Karadžića, bivši pripadnik policije BiH tvrdio je da je državni vrh, na čelu sa Alijom Izetbegovićem, planski izazvao civilne žrtve u Sarajevu – uključujući one na pijaci Markale – i Srebrenici, da bi optužio srps28. Oktobra 2013.

Na suđenju šestorici bivših pripadnika Armije BiH (ABiH), vještak Asim Džambasović je izjavio da nije mogao sa sigurnošću zaključiti koja je jedinica bila odgovorna za civile i zarobljenike u selu Trusina, u blizini Konjica.14. Oktobra 2013.

U nastavku svjedočenja u korist trećeoptuženog, vještak vojne struke Asim Džambasović je kazao da je Senad Hakalović bio običan vojnik i da kao takav nije mogao da izdaje nikakva naređenja, već samo da u okviru svoje jedinice izvršava zadatke koji su mu b15. Marta 2013.

U nastavku suđenja za zločin počinjen u nekadašnjoj kasarni “Viktor Bubanj” u Sarajevu, svjedok Tužilaštva BiH je ispričao kako je optuženi Ramiz Avdović morao u ovaj objekat primati ljude srpske nacionalnosti, koje je “dovodio ko je htio i kako je htio”.