Članak

Aliću smanjena kazna zatvora na osam godina

14. Oktobra 2014.00:00
Trećestepeno vijeće Suda BiH je kaznu Šefiku Aliću, izrečenu za zločine počinjene na području Bosanske krajine, smanjilo sa deset na osam godina zatvora.

This post is also available in: English

Nakon što je Ustavni sud u julu ove godine, zbog pogrešne primjene krivičnog zakona, ukinuo pravosnažnu presudu kojom je Alić osuđen na deset godina zatvora za zločine počinjene na području Krajine, trećestepeno vijeće Suda BiH je djelimično uvažilo žalbe Alićeve Odbrane te mu, primjenjujući krivični zakon bivše Jugoslavije umjesto Krivičnog zakona BiH, smanjilo kaznu za dvije godine.
Prema presudi, Alić je osuđen da je kao pomoćnik komandanta bataljona “Hamza” pri Petom korpusu Armije BiH (ABiH), u augustu 1995. godine učestvovao u zlostavljanju četiri zarobljena pripadnika Vojske Srpske krajine.
U kaznu zatvora optuženom Aliću će se uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru i vrijeme koje je proveo na izdržavanju kazne zatvora.
Po prvostepenoj presudi, Alić je bio oslobođen krivice, da bi ga drugostepeno vijeće osudilo na deset godina zatvora. Njegova Odbrana žalila se trećestepenom vijeću, koje je potvrdilo drugostepenu presudu. Međutim, nakon toga je Ustavni sud BiH ukinuto ovu presudu zbog pogrešne primjene zakona, nakon čega je Aliću ukinuto izvršenje kazne.

Džana Brkanić


This post is also available in: English