Članak

Iznesene žalbe na Alićevu presudu

22. Septembra 2014.00:00
Nakon što je Ustavni sud BiH ukinuo presudu kojom je Šefik Alić osuđen na deset godina zatvora za zločine počinjene na području Bosanske krajine, pred Apelacionim vijećem su iznesene žalbe Državnog tužilaštva i Odbrane.

This post is also available in: English

Trećestepeno vijeće Suda BiH osudilo je Alića prema Krivičnom zakonu BiH, a Ustavni sud BiH je 4. jula ukinuo ovu presudu zbog pogrešne primjene zakona.
Predsjedavajući sudija Mirko Božović je pojasnio da je, s obzirom na ukidanje trećestepene presude, postupak protiv Alića vraćen u fazu odlučivanja o žalbama na presudu Apelacionog vijeća iz oktobra 2011. godine.
Iznoseći žalbu, branilac optuženog Alića Senad Kreho je rekao kako ostaje kod već ranije iznesenih žalbi, ali da želi uložiti dokumente koji se tiču olakšavajućih okolnosti.
“Ulažem izvod iz matične knjige rođenih za troje Alićeve djece, uvjerenje da redovno pohađaju školu, kao i uvjerenje za suprugu koja je na birou rada u Bužimu”, kazao je Kreho.
Tužiteljica Olivera Đurić također je rekla da ostaje kod ranijeg odgovora na žalbu.
Alić je prvostepenom presudom oslobođen krivice, dok ga je Apelaciono vijeće Suda BiH u januaru 2011. godine osudilo da je, kao pomoćnik komandanta bataljona “Hamza” pri Petom korpusu Armije BiH (ABiH), u augustu 1995. učestvovao u zlostavljanju četiri zarobljena pripadnika Vojske Srpske krajine. 
Nakon toga Odbrana se žalila Trećestepenom vijeću, koje je odbilo tu žalbu i potvrdilo presudu, ali je Ustavni sud ukinuo pravosnažnu presudu, naloživši da se primijeni krivični zakon bivše Jugoslavije.

Mirna Buljugić


This post is also available in: English