Članak

Kos i ostali: Bez genocidne namjere

18. Januara 2012.00:00
Na suđenju za genocid u Srebrenici, Odbrana drugooptuženog Stanka Kojića uvrstila je materijalne dokaze koji se uglavnom odnose na aktivnosti pripadnika Armije BiH (ABiH) u Srebrenici 1995. godine.

This post is also available in: English

Odbrana optuženog Kojića uložila je četiri materijalna dokaza, nakon što svjedok koji je trebao dati iskaz nije došao na ročište.

Slobodan Perić, dodatni branilac Kojića, prezentirao je dva izvještaja o stanju morala 28. divizije ABiH sačinjena u junu 1995. godine, a kojima, kako je rekao na ročištu, želi dokazati da su vojnici ABiH vršili diverzantske akcije.

Odbrana je prezentirala i Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) Bijeljina, sačinjen 13. jula 1995. godine, u kojem se Centar javne bezbjednosti (CJB) Zvornik obavještava o kretanju pripadnika 28. divizije ABiH.

“Ovaj dokaz povezujemo sa svjedočenjem o kretanju kolone koja je išla iz Srebrenice prema Tuzli, te da su snage Vojske Republike Srpske (VRS) imale za cilj zaustaviti oružane formacije ABiH”, rekao je Perić.

Tužilaštvo BiH tereti Kojića, zajedno s Francom Kosom, Vlastimirom Golijanom i Zoranom Goronjom, za genocid u Srebrenici, odnosno za učešće u ubistvima više od 800 muškaraca i dječaka u julu 1995. godine na Vojnoj ekonomiji Branjevo.

Prema optužnici, Kos je bio komandir Prvog voda Desetog diverzantskog odreda Glavnog štaba VRS-a, a Kojić, Golijan i Goronja pripadnici istog odreda, te su svi zajedno strijeljali zarobljenike, od kojih su neki imali poveze na rukama i očima.

Posljednji dokaz koji je Odbrana optuženog Kojića prezentirala bila je naredba Milenka Živanovića, komandanta Drinskog korpusa VRS-a, od 13. jula 1995. godine.

“Radi se o naredbi koja ima za cilj dati uputstvo o zaustavljanu kolone koja ide prema teritoriji pod kontrolom ABiH. Odbrana ovim želi dokazati da je naredba imala vojni karakter i da nije bilo genocidnih namjera”, rekao je branilac Perić.

Duško Tomić, branilac prvooptuženog Kosa, predložio je Sudskom vijeću da zatraži od Haškog tužilaštva dnevnike Dragomira Pećanca, nekadašnjeg oficira za bezbjednost i obavještajne poslove Glavnog štaba VRS-a, istaknuvši da su oni “bitni za proces”.

Tužilaštvo BiH je kazalo kako će također pokušati doći u posjed dnevnika Pećanca.

Naredno suđenje zakazano je za 24. januar 2012. godine.

S.U.

This post is also available in: English