Članak

Lučić: Presuda 16. decembra

9. Decembra 2008.04:01
Nakon što su obje strane iznijele završnu riječ, Apelaciono vijeće najavilo datum izricanja drugostepene presude Kreši Lučiću.

 

Apelaciono vijeće Suda BiH najavilo je da će drugostepenu presudu Kreši Lučiću, optuženom za zločine u Kreševu, saopćiti u utorak, 16. decembra.

Na kraju obnovljenog suđenja obje strane su ponovo iznijele završnu riječ – Tužilaštvo je tražilo izricanje veće kazne, a Odbrana oslobađajuću presudu.

Lučić je u prvostepenom postupku osuđen na šest godina zatvora zaprotiv pravno lišavanje slobode civila Bošnjaka iz sela oko Kreševa, te zatvaranje i mučenje Bošnjaka u logorima u Osnovnoj školi “Ivo Lola Ribar” i hangaru “Šunje” tokom 1993. godine. Lučić je, smatra Tužilaštvo, u to vrijeme bio zapovjednik Vojne policije Hrvatskog vijeća obrane (HVO) Kreševo.

U svojoj završnoj riječi Tužilaštvo je istaklo da je kazna koju je izreklo prvostepeno Sudsko vijeće “neadekvatna”, jer je “Sud propustio pravilno ocijenitio težavajuće okolnosti”.

“Zakon od Suda traži da odmjeri kaznu u granicama koje su zakonom propisane za zločin protiv čovječnosti. Kao otežavajuće okolnosti nisu uzeti stupanj štete nanesen žrtvama i kontrola koju je optuženi imao nad žrtvama. Sud je pogriješio kada je starosnu dob optuženog, koji je tada imao 24 godine, smatrao kao olakšavajuću okolnost”, rekao je tužilac David Schwendiman.

Krešimir Zubak, Lučićev branilac, istakao je da je u ovom slučaju optužnica “neodrživa i protuzakonita”, te da u njoj nisu navedene “konkretne odredbe međunarodnog prava” koje je optuženi navodno prekršio.

“Mom branjeniku se stavlja na teret da je ‘pomogao’, ‘naredio’ i ‘izvršio’, a to su tri različita krivična djela. Ova konfuzija u stavovima Tužilaštva posljedica je nepoznavanja činjenica u ovom predmetu, ali i nepoznavanja prava.Konačno, nijedno od ovih djela nije dokazano”, kazao je Zubak.

Zubak je još dodao kako njegov branjenik nije bio osoba koja je “znala i sudjelovala u nekom planiranom napadu”, te da je širok i sistematičan napad u Kreševu provodila Armija BiH, a ne HVO, pod čijom je kontrolom bio ovaj grad.

“HVO Kreševo nije imao nikakav interes i potrebu za napadom. Oni su kontrolirali situaciju u gradu. Da je Armija BiH započela napad govore svi provedeni dokazi. U tome napadu civilno i vojno stanovništvo Kreševa opredijelilo se za odbranu. HVO je imao pravo da internira i prisili naprinudni boravak čak i žene i djecu. Moj branjenik nije imao nikakvu odgovornost za stanje u tim centrima”, tvrdi Zubak.

Odbrana je zatražila od Apelacionog vijeća da “usljed nedostatka dokaza”oslobodi Lučića optužbe i time donese “jedinu pravičnu odluku”.

Ovom zahtjevu pridružio se i optuženi, koji je rekao da se, kada je pokrenuta istraga protiv njega, sam prijavio kako bi “riješio ovaj problem i nastavio živjeti kao normalan čovjek”.