Članak

Ramić: Ratovanje po Ženevskoj konvenciji

18. Maja 2007.23:11
U nastavku izvođenja dokaza Odbrane Niseta Ramića, još dva svjedoka su govorila o “razoružavanju” Srba u mjestima oko Visokog u junu 1992. godine, uz tvrdnju da su poštivali Ženevsku konvenciju.

Pred Sudom BiH saslušana su dva svjedoka Odbrane Niseta Ramića, optuženog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Obojica su govorila o akciji “razoružavanja Srba” u Visokom u junu 1992. godine.

Ramić, koji je tada bio pripadnik Teritorijalne odbrane Visoko, tereti se da je u selu Hlapčevići 20. juna 1992. godine strijeljao četiri osobe, a jednu ranio. Sve žrtve su bile srpske nacionalnosti.

Zahid Kečić iz sela Hlapčevići tvrdi da se sjeća “akcije” koja je vođena krajem juna 1992. godine “s ciljem da se srpskom stanovništvu oduzme oružje”.

Kečić je ispričao da je čuo kako je u toj akciji došlo do “nekih sukoba” koji su imali “tragične posljedice”.

“Čuo sam da su stradali Srbi koji su pucali na pripadnike Armije BiH i niko drugi”, rekao je svjedok.

Hasan Hadžiosmanić je početkom 1992. godine bio komandant Reonskog štaba Teritorijalne odbrane (TO), koji je bio u sastavu Općinskog štaba Visoko.

“Organizovali smo se samo da se odbranimo od eventualnog napada”, rekao je svjedok.

Prema njegovim riječima, Srbi su 20. juna 1992. godine odbili da predaju oružje i pružili otpor, te je, “kako je čuo”, bilo ranjenih i mrtvih.

Svjedok je još istakao da je komandant Općinskog štaba TO-a Kadir Jusić, prije odlaska u akciju razoružavanja, svim članovima jedinice dijelio “izvod iz Ženevske konvencije o pravilima ratovanja”, što se “moralo poštovati”.

“On je dijelio te letke, a ne bi ih ni štampao da se nisu koristili”, tvrdi Hadžiosmanić.

Suđenje se nastavlja u srijedu, 23. maja 2007. godine, kada će Odbrana ispitati još dva svjedoka.