Članak

Radmilo Vuković osuđen na pet godina i šest mjeseci

16. Aprila 2007.00:00
Uvažavajući posebne okolnosti, Sud BiH je izrekao presudu za ratni zločin počinjen u Foči 1992. godine.

This post is also available in: English

Sud Bosne i Hercegovine proglasio je Radmila Vukovića krivim zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i izrekao nepravosnažnu presudu u trajanju od pet godina i šest mjeseci.

Tužilaštvo BiH je Vukovića teretilo da je kao pripadnik tadašnjih vojnih snaga Srpske Republike BiH u ljeto 1992. godine u više navrata silovao zaštićenu svjedokinju A u Foči. Nakon što je uspjela napustiti ovaj grad, oštećena je u februaru 1993. godine rodila muško dijete, koje je odmah napustila.

U toku istražnog postupka izvršena je DNK analiza i utvrđeno očinstvo, koje ni sam Vuković ne poriče, ali je Odbrana u toku postupka tvrdila da je između njihovog branjenika i oštećene postojala veza uz obostrani pristanak.

Presuda koju je Sudsko vijeće izreklo sadrži i odluku u kojoj se Vukoviću zabranjuje kontakt s djetetom, za čime je u toku postupka izrazio želju, ali se nalaže da dijete mora znati identitet svog oca, te ukoliko bude željelo, da samo odluči o eventualnom kontaktu.

Pri izricanju presude Sudsko vijeće je kao olakšavajuće okolnosti uzelo u obzir da jeVuković porodični čovjek i da nije prethodno kažnjavan. Kao “posebna olakšavajuća okolnost” u obzir je uzeta činjenica da su svjedokinja A i optuženi prije rata bili u vezi.

Prema Krivičnom zakonu BiH,minimalna propisana kazna za ratni zločin je 10 godina, ali u slučaju kada Sud u obzir uzme posebne olakšavajuće okolnosti, kao pri donošenju ove odluke, kazna može biti i kraća.

Neposredno nakon izricanja presude, Odbrana je izrazila svoje negodovanje te najavil ažalbu. Branilac Vojo Radović je također naglasio da smatra pogrešnim što je Sud prihvatio da se zločin koji se stavlja na teret njegovom branjeniku okarakteriše kao ratni zločin.

“Riječ je o djelu iz općeg kriminaliteta silovanja, a nikako nije riječ o ratnom zločinu. Uz to, sud je prihvatio činjenicu da su oni bili u vezi, ali je ipak izrekao presudu zbog silovanja”, rekao je Radović.

Sudsko vijeće je također donijelo odluku da Vuković bude na slobodi do izricanja pravosnažne presude.

RadmiloVuković je rođen 1952. godine u mjestu Rataje, općina Foča. Optužnica protiv njega je pred Sudom BiH potvrđena 13. oktobra 2006. godine, a glavni pretres je počeo 19. januara ove godine i trajao do 11. aprila.

U toku dokaznog postupka saslušana su četiri svjedoka, po dva obiju strana, te dva sudska vještaka.

This post is also available in: English